Poradniki Ridero

Jak dodać ilustrację do tekstu swojej książki i umieścić pod nią podpis

Aby dodać ilustrację do tekstu książki, umieść kursor w odpowiednim miejscu w tekście, kliknij na ikonę obrazka (Wstaw obraz) na pasku narzędziowym, wybierz ilustrację na Twoim komputerze i naciśnij Otwórz.

Jeżeli chcesz usunąć ilustrację z tekstu książki, naciśnij krzyżyk znajdujący się w prawym, górnym rogu obrazu.

Jeżeli chcesz przesunąć ilustrację w inne miejsce w tekście, usuń ją, a następnie wstaw ponownie w nowym miejscu.

Możesz dodać opis ilustracji wpisując tekst w szarym polu pod obrazem.

Aby zobaczyć jak ilustracja będzie wyglądała w wersji drukowanej książki, przejdź do okna Podgląd lub naciśnij przycisk Wersja do druku znajdujący się po prawej stronie paska narzędziowego.

Jeżeli wykorzystujesz ilustrację nie chronioną prawami autorskimi, wykonaną przez inną osobę, lub otrzymasz zgodę autora na użycie tejże ilustracji, nie zapomnij wpisać nazwiska autora w odpowiednim polu działu: Nad książką pracowali w oknie Publikacja.

Aby to zrobić wybierz Ilustrator w menu Wybierz tych, którzy z Tobą pracowali, naciśnij przycisk Dodaj i wpisz imię i nazwisko autora ilustracji w odpowiednich polach.

Prosimy zwrócić uwagę, że niedozwolone jest wykorzystanie czyjejś ilustracji w swojej książce bez zgody autora. Jeżeli posiadasz prawo do użycia ilustracji, zaznacz okienko Posiadam prawa do publikacji a następnie przejdź do następnego kroku w przygotowywaniu książki do publikacji.


1 2 3

Często Zadawane Pytania

Jakie informacje należy podać podczas zgłaszania zbioru do Konkursu?

Zbiór powinien być opatrzony następującymi informacjam nazwa i adres Uczestnika (szkoły); nazwa Zespołu; temat wiodący Zbioru; tytuł Zbioru; imię i nazwisko Opiekuna prowadzącego dany Zbiór; adres e-mail Opiekuna prowadzącego dany Zbiór; imiona i nazwiska autorów wraz z numerem klasy; informacja o udzieleniu przez osoby uprawnione wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych […]

Continue reading →

Jak wypromować swoją książkę?

Każdy Autor chce, by jego książka stała się popularna, poczytna i dobrze się sprzedawała. Może w tym pomóc skrupulatnie i ciekawie prowadzona strona internetowa książki. Gdy Państwa publikacja jest już gotowa, zostaje uruchomiona strona internetowa książki, na której mogą Państwo samodzielnie dodawać wszelkie informacje, np.: o autorze, współautorach, osobach, które brały aktywny udział w powstaniu książki itp., […]

Continue reading →

Jak edytować stronę książki?

Gdy publikacja jest już gotowa, zostaje uruchomiona strona internetowa książki, na której można zebrać i zaprezentować wszelkie informacje o książce. Stronę internetową książki można opublikować samodzielnie. W zakładce “Strefa Autora” należy wybrać daną książkę, a następnie kliknąć “Strona książki” (górny pasek narzędzi), uzupełnić informacje i nacisnąć przycisk “Utwórz stronę Twojej książki” (dół strony). Zachęcamy do […]

Continue reading →

Jak zacząć – pierwsze kroki w konkursie

Poniżej przedstawiamy kroki, które należy podjąć, żeby zostać uczestnikiem konkursu: Zapoznanie się z warunkami konkursu. Uzyskanie akceptacji Dyrekcji szkoły. Zarejestrowanie nauczyciela na stronie konkursu – w sekcji „Weź udział” -> „Dla nauczyciela”. Zebranie zespołu uczniów i rozpoczęcie pracy nad książką. UWAGA ! W momencie rejestracji nie jest konieczne podanie składu zespołu czy też parametrów książki – te […]

Continue reading →

Czy członkiem drużyny może być osoba, która wykonała ilustracje, a nie jest twórcą jednego z opowiadań?

Tak, może. Jest to indywidualna decyzja każdej drużyny – opiekun w momencie składania książki do konkursu może uwzględnić ilustratora jako członka Zespołu. W zależności od stylu oraz ilości ilustracji w książce – rola ilustracji może być nawet wiodąca. W przypadku zgłaszania ilustracji ich autor podlega Regulaminowi. Zatem wszystkie ilustracje zgłoszone do Konkursu muszą (podobnie jak […]

Continue reading →

Wspólna praca nad książką – czy opiekun może przekazać dostęp do Systemu Ridero?

Tak, może. Opiekun, rejestrując się w konkursie, otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail hasło dostępowe do Systemu Ridero. Oznacza to, iż w przypadku przekazania tego hasła uczniowi, członkowi drużyny, może on również uzyskać odstęp do Systemu Ridero. W takim przypadku loginem jest e-mail opiekuna (jest to jedynie login i nie ma związku z dostępem […]

Continue reading →

Jak poprawnie podać URL książki konkursowej?

Link książki (URL książki) znajduje się w polu adresowym przeglądarki (na zdjęciu podkreślony czerwoną linią): (w celu powiększenia zdjęcia proszę kliknąć w miniaturę) Uwaga! Prawidłowy URL powinien zawierać tytuł książki, tak jak widać na przykładzie wyżej. Aby poprawnie zgłosić książkę na konkurs wystarczy zaznaczyć link książki, skopiować go (wybrać na klawiaturze ctrl+c lub kliknąć prawy przycisk […]

Continue reading →

Jak napisać dedykację dla grupy dzieci/rodziny do świątecznej książki?

Dedykacja to krótki, bardzo osobisty wpis w książce, którą chcemy kogoś obdarować. Forma dedykacji jest w zasadzie dowolna, z zachowaniem najważniejszego przekazu: ta książka jest specjalnie dla Ciebie! Dedykacja ma za zadanie sprawić przyjemność obdarowanej osobie, tak by poczuła się ona wyjątkowa. Treść powinna zawierać opis okazji (np.: z okazji Świąt Bożego Narodzenia, urodzin itp.), […]

Continue reading →

Jak zgłosić książkę na konkurs

Ostateczną wersję książki mogą Państwo zgłosić do 30 listopada 2016 r. na stronie konkursowej w sekcji „Zgłoś książkę na konkurs”.   Zgłoszenie książki będzie wiązało się m.in. z koniecznością podania pełnego składu zespołu oraz tytułu i tematu wiodącego zbioru opowiadań, a także akceptacją warunków opisanych w Regulaminie konkursu. Uwaga! Po zgłoszeniu książki do konkursu dokonanie […]

Continue reading →

Jak uzupełnić stronę książki konkursowej?

Bardzo ważnym elementem konkursu jest otwarte głosowanie internautów, które odbędzie się w dniach 15.12.2017-31.01.2018 r. Aby uzyskać jak największą liczbę głosów warto udostępnić stronę książki na swoich portalach społecznościowych (np. Facebook, Twitter) i zachęcić znajomych do głosowania na książkę. Jak uzupełnić stronę książki konkursowej, aby była atrakcyjniejsza?  1. Aby uzupełnić informacje o książce i autorach należy zalogować […]

Continue reading →

Czy dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody?

Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach:  (a) Nagrody w I Grupie Wiekowej:  i. Dla najlepszego Zbioru (nagradzani są wszyscy uczniowie tworzący daną Drużynę oraz ich Opiekun): A. Za zajęcie I miejsca, B. Za zajęcie II miejsca, C. Za zajęcie III miejsca. ii. Nagrody specjalne – przyznawane przez każdego członka Jury za najlepsze Opowiadanie dla Ucznia, […]

Continue reading →

Jakie są kryteria oceny opowiadań przez Jury?

Każdy członek Jury oceni każdy zbiór jako całość, przyznając następujące punkty: a) za tematykę, wartość literacką opowiadań w skali do 1 do 5 pkt. b) za jakość i estetykę publikacji (okładkę, typografię, ilustracje, kompozycję, czcionki, styl publikacji) w skali od 1 do 5 pkt. Ponadto każdy członek Jury dokona wyboru najlepszego opowiadania, biorąc pod uwagę […]

Continue reading →

Co to znaczy, że osoby uprawnione muszą udzielić licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL do opowiadań?

Wszystkie opowiadania zgłoszone do Konkursu muszą zostać udostępnione na  licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL, dostępne pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl która zezwala na  kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie; adaptację — remiksowanie, zmienianie i tworzenie na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego. Dzięki uzyskanej od członków zespołów licencji, […]

Continue reading →

W jakim terminie odbywa się konkurs?

Konkurs trwa od dnia 15 września 2017 r. do dnia 18 marca 2018 r., przy czym: (a) Opiekunowie mogą dokonywać zgłoszeń Drużyn do udziału w Konkursie od dnia 15 września 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r.; (b) od dnia 2 października 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. dokonywać można zgłoszenia Zbiorów […]

Continue reading →

W jakim terminie należy zgłosić zbiory opowiadań?

Ostateczną wersję książki mogą Państwo zgłosić do 01 grudnia 2017 r. na stronie konkursowej w sekcji „Zgłoś książkę na konkurs”. Zgłoszenie książki będzie wiązało się m.in. z koniecznością podania pełnego składu zespołu oraz tytułu i tematu wiodącego zbioru opowiadań, a także akceptacją warunków opisanych w Regulaminie konkursu. Uwaga! Po zgłoszeniu książki do konkursu dokonanie w […]

Continue reading →

Jak przygotować książkę do konkursu?

 Przygotowanie ostatecznej wersji książki konkursowej Przed zgłoszeniem ostatecznej wersji książki, należy upewnić się, iż książka nie zawiera żadnych błędów oraz że: nauczyciel-opiekun został oznaczony, jako korektor; rozdziały zostały podpisane tytułami opowiadań; podrozdziały zostały podpisane imionami i nazwiskami autorów opowiadań (nazwiska są widoczne w spisie treści obok tytułu opowiadań); uzupełniono stronę książki (więcej informacji: https://ridero.eu/pl/faq/?p=368). Zachęcamy, aby na okładce nie […]

Continue reading →

Co wchodzi w zakres usługi “Asystent osobisty”?

Jeśli przygotowanie książki w systemie Ridero wydaje się zbyt trudne lub po prostu brakuje na to czasu, można skorzystać z odpłatnej usługi „Asystent osobisty”. Asystent osobisty przygotuje Twoją książkę w systemie Ridero od pierwszej do ostatniej strony. Co zrobi za autora Asystent osobisty? Poprawnie zaznaczy części, rozdziały, cytaty i przypisy. Korzystając z narzędzi dostępnych w […]

Continue reading →

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na […]

Continue reading →

Czy i w jaki sposób można zgłosić reklamację druku i innych usług Ridero?

Wszelkie reklamacje dotyczące wad wydruku książek mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres support@ridero.pl lub print@ridero.pl w czasie do 7 dni od otrzymania zamówienia. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane reklamującego umożliwiające jego identyfikację, numer zamówienia lub tytuł książki a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem i fotografią wady. Reklamacje przekazywane są niezwłocznie do współpracującej z […]

Continue reading →

W jakim trybie odbywa się głosowanie internetowe

Głosowanie w etapie pierwszym odbywa się za pośrednictwem kont internautów w serwisach Facebook, Twitter lub Google+. Każdy internauta może oddać tylko jeden głos (niezależnie od liczby kont w serwisach społecznościowych). Głosy internautów są niezbywalne. Głosy oddawane są osobiście. Zakazuje się umieszczania bezprawnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami komentarzy.

Continue reading →

Jak napisać poprawną adnotację

Adnotacja o książce, która zaciekawi czytelników i przełoży się wyniki sprzedaży, powinna wciągać i intrygować od pierwszej linijki. Jak przygotować taki opis książki? Wprowadź czytelników w świat książki. Wciągnij odbiorców do świata książki. Zastanów się, jaki obraz powinni „zobaczyć” czytelnicy, sięgając po Twój utwór. Odwołaj się do zmysłów: opisz dźwięki, zapachy i kolory. Im mniej […]

Continue reading →

Jak działa promocja „druk książki gratis”?

Użytkownik ma możliwość zamówienia próbnego egzemplarza jednej, wybranej przez siebie książki, którą za pośrednictwem Ridero przekazał do publikacji w księgarniach internetowych. Opłata pobierana jest jedynie za wysyłkę: na terenie kraju koszt wynosi 14,76 zł, w celu ustalenia kosztu wysyłki za granicę prosimy o kontakt: support@ridero.pl Promocja ta daje Autorom okazję do sprawdzenia jakości druku oferowanego przez […]

Continue reading →

Co to za dzwoneczek w prawym górnym rogu strony?

Obok fotografii Autora, w prawym górnym rogu strony Ridero, pojawił się symbol dzwonka. Po naciśnięciu na niego zobaczysz powiadomienia, podobne do tych z mediów społecznościowych. Otrzymasz następujące  informacje: ktoś odwiedził stronę Twojej książki przeczytał bezpłatny fragment kupił w księgarni Ridero Twoją książkę napisał opinię Nowe powiadomienia pojawią się w czasie rzeczywistym, a na dzwonku pokażą […]

Continue reading →

Czy mogę przysłać do druku własne pliki?

Za pośrednictwem serwisu Ridero możesz zlecić druk książek również z plików pdf przygotowanych poza programem Ridero.  Pliki pdf do druku powinny zostać przygotowane w odpowiednich programach (np. Indesign, Adobe Acrobat itp) w jakości “press quality”. Plik środka książki powinien zawierać wszystkie strony (również te puste) jedna za drugą w ostatecznych wymiarach. Spady wymagane są tylko […]

Continue reading →

Jak wypłacany jest dochód ze sprzedaży książki?

Do 15. dnia każdego miesiąca udostępniamy raporty sprzedaży książki. Aby zapoznać się z aktualną statystyką sprzedaży, należy zalogować się do swojego konta w serwisie Ridero, wejść w zakładkę „Moje książki”, a następnie przy wybranej książce kliknąć „Pokaż statystykę”. Wypłata zysku na rachunek bankowy Autora może nastąpić wtedy, kiedy suma ze sprzedaży wszystkich książek opublikowanych na […]

Continue reading →

Co warto wiedzieć o księgarni Ridero?

Uwaga! Zalecamy korzystanie z pełnej wersji strony księgarni Ridero. Wersja mobilna jest w fazie tworzenia i może nie zawierać wszystkich informacji o prezentowanych publikacjach. Strony Ridero, w tym stronę Księgarni, prosimy otwierać poprzez przeglądarkę internetową Chrome – w przypadku innych przeglądarek mogą pojawiać się problemy, np. z logowaniem czy poprawnym odczytem adresu e-mail. Księgarnia Ridero […]

Continue reading →

Na czym polega usługa dystrybucji książki drukowanej w księgarni bonito.pl?

  Księgarnia internetowa bonito.pl jest niekwestionowanym liderem wśród sprzedawców książek drukowanych w Polsce, a dystrybuowane publikacje znajdują się na jednej z najwyższych pozycji podczas wyszukiwania tytułu w internecie. Ponadto Bonito gwarantuje wysłanie zakupionej książki w ciągu jednego dnia! Jednorazowa opłata aktywacyjna to jedynie 199 zł za książkę czarno-białą w oprawie miękkiej i 299 zł za książkę czarno-białą w oprawie twardej (dotyczy publikacji do 350 stron). Książka kolorowa podlega indywidualnej wycenie (w tym celu należy […]

Continue reading →

Co to jest element graficzny w usłudze “Osobisty asystent”?

Przez określenie “element graficzny” w usłudze “Osobisty asystent” rozumie się zdjęcie i/lub ilustrację. Pojęcie “element graficzny” w tym znaczeniu nie obejmuje tabel ani wykresów. Cena końcowa wykonania usługi “Osobisty asystent” dla publikacji zawierającej tabele i/lub wykresy podlega indywidualnej kalkulacji. Uprzejmie prosimy o kontakt z działem obsługi Autorów: Napisz na adres: support@ridero.pl

Continue reading →

Jak ponownie opublikować w e-księgarniach książkę z wprowadzonymi zmianami?

Często się zdarza, że po upływie pewnego czasu od opublikowania książki, Autor decyduje się wprowadzić do niej zmiany. Poprawić zauważone błędy, dodać kolejny rozdział, zmienić cenę, zamówić korektę lub projekt okładki itp., a następnie ponownie opublikować nową wersję książki w e-księgarniach. Jak to zrobić? Należy zalogować się do swojego konta w Ridero, a następnie nanieść […]

Continue reading →

Jak poprawnie zagłosować w konkursie “Misja – książka!”

Pierwszym etapem wyłaniania laureatów jest otwarte głosowanie internautów na stronie konkursu. Aby zagłosować wystarczy wejść na stronę głosowania: https://ridero.eu/pl/konkurs/votes/ lub na stronę danej książki. Głos można oddać również za pomocą Facebooka lub Twittera.  Uwaga! Jedna osoba może oddać tylko jeden głos. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania poprawności oddanych głosów i wykluczenia tych, które […]

Continue reading →

Oświadczenie autora o braku treści prawnie niedozwolonych

Oświadczam, iż w mojej książce „TYTUŁ” nie ma treści zakazanych, czyli: opisu pedofilii ani namawiania nieletnich do uprawiania seksu, treści pornograficznych z udziałem małoletnich (do 15. roku życia) albo prezentujących i propagujących przemoc lub posługiwanie się zwierzęciem, scen publicznie propagujących faszyzm lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu […]

Continue reading →

Zgoda rodziców w przypadku publikacji książki przez osobę niepełnoletnią

ZGODA RODZICÓW — WZÓR _______________________ (miejscowość, data) O ś w i a d c z e n i e My _________________________ i ________________________ — rodzice, niniejszym wyrażamy Ridero IT Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. św. Filipa 23/4, 31—150 Kraków, zwana dalej „Ridero”) zgodę na to, by nasza niepełnoletnia córka/nasz niepełnoletni syn __________________________ urodzona/y ________________ r. w ________________, korzystając z portalu www.ridero.eu: a) (*) stworzył/stworzyła książkę/e-booka z napisanego przez siebie utworu […]

Continue reading →

Jakie są kryteria oceny TOP 50 książek przez Jury?

Każdy członek Jury będzie dokonywał oceny w następujący sposób: 1. Ocena każdego Zbioru jako całości poprzez przyznanie punktów składowych za: tematykę, wartość literacką opowiadań w skali od 1 do 5 pkt; jakość i estetykę publikacji – okładkę, typografię, ilustracje, kompozycję, czcionki, styl publikacji w skali od 1 do 5 pkt. 2. Wybór jednego najlepszego opowiadania, […]

Continue reading →

Jak uruchomić sprzedaż książki bezpośrednio z Ridero?

Zachęcamy do skorzystania z naszej usługi – sprzedaży publikacji bezpośrednio ze strony internetowej książki, utworzonej w systemie Ridero. Sprzedaż książki bezpośrednio z Ridero  jest dla Autora bardzo korzystną formą rozpowszechniania swoich publikacji. Przede wszystkim, czytelnik ma możliwość zakup zarówno książki elektronicznej, jak i drukowanej, w jednym miejscu. W przypadku  sprzedaży e-booka z Ridero Autor zarobi tyle samo, […]

Continue reading →

Jak otrzymać fakturę za usługi w Ridero?

Ridero IT Publishing może wystawiać faktury za usługi dostępne w serwisie, np. za druk książek, zamówienie w księgarni Ridero, usługę “Asystenta osobistego”, “Profesjonalnego korektora”, “Projektanta okładek” itd. Chęć otrzymania faktury należy zgłaszać drogą mailową na support@ridero.pl w czasie do 30 dni od zakończenia usługi lub wpisując odpowiedni komentarz w polu “Uwagi do zamówienia” podczas składania […]

Continue reading →

Kiedy otrzymam statystyki sprzedaży od poszczególnych dystrybutorów?

Dane o sprzedaży są dostępne w Strefie Autora cały czas – po kliknięciu w napis „Pokaż statystykę”. Raporty sprzedaży w Księgarni Ridero aktualizują się na bieżąco, natomiast dane o sprzedaży w Virtualo oraz sklepach partnerskich z danego miesiąca publikowane są zbiorczo ok. 10. dnia kolejnego miesiąca. Komunikat „Dane o sprzedaży nie są jeszcze dostępne w […]

Continue reading →

Jak kupić książkę drukowaną w księgarni Ridero?

Na stronie internetowej książki w Ridero wybieramy opcję “Kup książkę papierową od autora w technologii POD” (druk na żądanie).   Po kliknięciu na “Druk czarno-biały, kup za…” (cena pokazana na ilustracji jest tylko przykładowa) pojawi się strona z podsumowaniem zamówienia. W tym miejscu możemy wybrać liczbę egzemplarzy, które chcemy zakupić. Następnie należy wypełnić formularz z […]

Continue reading →

Do czego służy chat Ridero i jak z niego korzystać?

Zastanawiasz się, jak działa platforma Ridero? Chcesz wiedzieć więcej na temat usługi osobistego asystenta i pozostałych usług dodatkowych? Masz wątpliwości dotyczące druku lub dystrybucji Twojej książki? Nic prostszego – skontaktuj się z nami poprzez chat! Chat serwisu Ridero działa od 9:00 do 17:00, ale z pytaniami można się do nas zwracać także poza tymi godzinami – nasz Doradca […]

Continue reading →

Jak skorzystać z kodu rabatowego na druk?

Aby skorzystać z kodu rabatowego na druk, należy w pierwszej kolejności wejść w zakładkę “Zamów druk” oraz wypełnić wszystkie obowiązkowe pola. Na dole strony z zamówieniem druku znajduje się pole “Posiadam kod promocyjny”. Trzeba w nie wpisać podany ciąg znaków, zachowując małe i wielkie litery, a następnie kliknąć przycisk “Zamów”. System automatycznie wyliczy i poda […]

Continue reading →

Jak kupić i pobrać książkę w wersji elektronicznej (e-booka) w księgarni Ridero?

Nie wysyłamy zakupionych e-booków mailowo, lecz udostępniamy je do pobrania w wybranym formacie (mobi, epub, fb2 i pdf do czytania) na stronie Ridero. W wiadomości potwierdzającej zakup czytelnik otrzymuje link do pobrania książki. Należy zalogować się na stronę Ridero na konto, które tworzy się automatycznie podczas składania zamówienia (najlepiej w przeglądarce internetowej Chrome) i pobrać […]

Continue reading →

Jak dokonać opłaty za zamówienie w księgarni Ridero?

W księgarni Ridero można dokonać opłaty za zakup książek na kilka różnych sposobów. Po wyborze metody płatności (PayPal lub Przelewy24) czytelnik zostaje przekierowany na stronę opłat, gdzie do wyboru są przelewy bankowe online, karty, płatności gotówkowe i portmonetki elektroniczne.  Jeżeli opłata ma zostać wykonana tradycyjnym przelewem bankowym lub na podstawie faktury, prosimy o wpisanie stosownej […]

Continue reading →

W jakich e-księgarniach może pojawić się publikowana przeze mnie książka?

Sprzedaż książki za pośrednictwem Riderò odbywa się następującymi kanałami: książka drukowana: – księgarnia Riderò (https://ridero.eu/pl/books/) książka elektroniczna (e-book): – księgarnia Riderò – księgarnia Virtualo, która jest jednocześnie naszym dystrybutorem i przekazuje e-booki do następujących sklepów partnerskich: Apple, Empik.com, Gandalf, Helion, Koobe, Legimi, Muve, Taniaksiazka.pl, Virtualo, Księgarnia PWN, Czytio.pl, Nexto.pl, Ibuk.pl Za pośrednictwem Virtualo e-book trafia […]

Continue reading →

Ile to kosztuje?

Podstawowe usługi naszego serwisu, takie jak: rejestracja, utworzenie książki wraz z okładką z pomocą szablonów Ridero lub własnych zdjęć i ilustracji oraz wystawienie książki, utworzonej w serwisie Ridero, do sprzedaży w księgarni Ridero oraz poprzez dystrybutora Virtualo są bezpłatne. Oferujemy też dodatkowe usługi płatne, takie jak: pobranie plików EPUB, MOBI, FB2, PDF swojej książki w […]

Continue reading →

Ile kosztuje druk książki w Ridero?

Współpracujemy z profesjonalną drukarnią specjalizująca się w druku niewielkich nakładów w wysokiej jakości. Poprzez Ridero można zamówić druk dowolnej liczby egzemplarzy książki. Minimalna cena zamówienia to 145 zł. netto. Cena jednego egzemplarza zależy od rodzaju okładki (miękka lub twarda, szyta, klejona), koloru druku (książka czarno-biała lub kolorowa), ilości stron w książce i liczby zamawianych egzemplarzy. […]

Continue reading →

Jak mogę sprawdzić ile będzie kosztował i jak mogę zamówić druk mojej książki?

Jeżeli tworzysz swoją książkę w serwisie Ridero, wejdź na zakładkę “Publikacja” i na górze strony kliknij na “Zamów druk”. Następnie zdecyduj czy chcesz zamówić książkę czarno-białą czy kolorową, okładkę miękką czy twardą, szytą czy klejoną. Pamiętaj, że liczba stron książki klejonej powinna być podzielna przez 6, a szytej przez 4, w przeciwnym razie drukarnia doda puste […]

Continue reading →

Jak zaznaczyć prawa autorskie ilustratora, jeśli wykonał on rysunki na zamówienie?

Jeżeli wykorzystujesz w swojej książce ilustracje wykonane przez inną osobę, która posiada prawa autorskie do nich, należy zaznaczyć to w zakładce “Publikacja”. Poniżej pól, w których należy wpisać dane autora, informację o książce i autorze, znajduje się pole “Nad książką pracowali”. Tutaj można wybrać np. ilustratora a po naciśnięciu “Dodaj” pojawią się miejsca na wpisanie […]

Continue reading →

Jak zaznaczyć prawa autorskie projektanta okładki, jeśli wykonał on okładkę na zamówienie?

Jeżeli wykorzystujesz w swojej książce okładkę wykonaną przez inną osobę, która posiada prawa autorskie do niej, należy zaznaczyć to w zakładce “Publikacja”. Poniżej pól, w których należy wpisać dane autora, informację o książce i autorze, znajduje się pole “Nad książką pracowali”. Tutaj można wybrać np. projektanta okładki a po naciśnięciu “Dodaj” pojawią się miejsca na […]

Continue reading →

Warunki nadania ISBN

ISBN to niepowtarzalny 13-cyfrowy identyfikator nadawany książkom przeznaczonym do sprzedaży, zawierający informacje o wydawnictwie i samej książce, spełniający międzynarodowe standardy. Nie musisz sam o niego zabiegać – Ridero nada ISBN Twojej książce bezpłatnie, jeżeli zamówisz druk z nadaniem ISBN lub przekażesz książkę do opublikowania i dystrybucji. Kod kreskowy pojawi się na tylnej stronie okładki. Składając […]

Continue reading →

Jaki rodzaj ilustracji można użyć jako element graficzny okładki książki?

By stworzyć okładkę książki, której elementem ma być ilustracja, pamiętaj o kilku zasadach, które regulują kwestie prawne: Możesz użyć ilustracji, którą sam stworzyłeś. Jeśli chcesz użyć ilustracji innego autora, potrzebna jest jego zgoda. Możesz w tym celu zawrzeć z nim umowę o przeniesienie praw do ilustracji, lub o udzielenie licencji na jej wykorzystanie jako elementu […]

Continue reading →

W jaki sposób dokonać sformalizowania nabycia praw do ilustracji, jeśli ta została stworzona przez jej autora specjalnie dla Twojej książki?

Zalecanym sposobem sformalizowania nabycia praw do ilustracji która ma być wykorzystana w książce, jest podpisanie stosownej umowy z autorem ilustracji. Mogą to być dwa rodzaje umów: O nabycie praw do ilustracji lub o udzielenie licencji na korzystanie ze zdjęcia. Ważne, by w umowie określony został sposób korzystania z ilustracji (tzw. pola eksploatacji). W przypadku umowy […]

Continue reading →

Jakich czcionek, zdjęć, ilustracji można użyć podczas samodzielnego tworzenia okładki?

Należy użyć czcionek dostarczanych na licencji open source, aby nie złamać Praw Autorskich. Zalecenie to dotyczy także rysunków i fotografii. Podczas korzystania z ilustracji i fotografii należy być szczególnie ostrożnym. Radzimy używać własnych elementów graficznych lub, jeśli nie jest to możliwe, zawrzeć umowy z posiadaczami praw autorskich.

Continue reading →

Uzupełnienie informacji o książce

Po zakończeniu pracy nad tekstem i okładką książki można przejść do zakładki “Publikacja” i opisu książki. Informacje o książce oraz o autorze pojawiają się jako opis publikacji w księgarniach internetowych. Im bardziej szczegółowo i dokładnie opiszesz książkę, tym łatwiej będzie też określić kategorię, do której książka ma zostać zakwalifikowana w księgarniach internetowych i tym łatwiej trafi do […]

Continue reading →

Jakie etapy przechodzi książka w Ridero?

Załadowany do systemu tekst jest automatycznie rozpoznawany i przekształcany w książkę z całą jej strukturą. Autor formatuje książkę dopasowując szablon, style tekstu i tworząc okładkę. Na tym etapie można skorzystać z płatnych usług “asystenta osobistego”, który w porozumieniu z autorem tworzy jego książkę w Ridero. Do dyspozycji autorów pozostają także korektorzy i projektanci okładek. Autor […]

Continue reading →

Rakuten Kobo – nowy dystrybutor e-booków

Niezmiernie się cieszymy, że możemy przedstawić nowego dystrybutora e-booków, z którym serwis Riderò nawiązał właśnie współpracę – Rakuten Kobo! Rakuten Kobo Inc. to światowy sprzedawca książek w wersji elektronicznej stworzony przez i dla miłośników literatury. E-księgarnia Kobo zapewnia milionom czytelników z różnych zakątków świata możliwość czytania w dowolnym czasie, miejscu i na każdym urządzeniu.  Informujemy, […]

Continue reading →

Usługa recenzji książki

Jedną z usług, które wesprą promocję książki, jest usługa recenzji. Ocena i uwagi niezależnego specjalisty (współpracujemy z doświadczonymi redaktorami portali literackich, kulturalnych i absolwentami studiów humanistycznych) będą z pewnością cenne dla czytelników. W Riderò istnieje możliwość zamówienia recenzji przed wydaniem publikacji, dzięki czemu Autor pozna obiektywną opinię i być może zdecyduje się np. na dokonanie zmian w […]

Continue reading →

Nagranie audiobooka

W Riderò można przygotować zarówno tradycyjną wersję drukowaną książki, jak i e-booka oraz audiobook. Wraz z rozwojem rynku wydawniczego zmieniają się także nawyki czytelników – już niekoniecznie trzeba poświęcić czas na czytanie, by móc poznać losy literackich postaci. Słuchanie audiobooków zyskuje na popularności szczególnie teraz, gdy wskazane jest pozostanie w domu – dzięki zamówieniu online czytelnik już […]

Continue reading →

Informacje dotyczące ponownej publikacji w księgarniach internetowych

O ile w księgarni Riderò możliwe jest dokonanie zmian w opublikowanej już książce, o tyle nie mamy możliwości aktualizacji plików u naszych partnerów (np. Virtualo). Niestety nie mamy wpływu na wewnętrzną politykę i sposób działania innych księgarni internetowych, dlatego zachęcamy do wydłużenia pracy nad książką – tak, by do publikacji przesłać finalną wersję książki (wraz […]

Continue reading →

Czym różni się Ridero od tradycyjnego wydawnictwa?

Dzięki Ridero każdy może wydać swoją książkę, nie ingerujemy w treść publikacji, pomagamy jedynie uzyskać książkę o profesjonalnym wyglądzie i wysokiej jakości. Autor sam decyduje o formie swojego dzieła, ma decydujący wpływ na wygląd publikacji. Przekształcenie tekstu w książkę odbywa się automatycznie online, dzięki jedynemu w swoim rodzaju programowi Ridero. Rozpoznaje on strukturę książki i […]

Continue reading →

Jak można się z nami skontaktować?

Zapraszamy do kontaktu mailowego: support@ridero.pl. Na wszelkie pytania związane z działaniem i możliwościami serwisu, tworzeniem, publikacją i drukiem książki odpowie doradca Ridero. Instytucje i firmy np. dystrybutorzy, księgarnie, platformy wydawnicze, inwestorzy zainteresowani współpracą z Ridero mają do dyspozycji adres contact@ridero.pl, lub pr@ridero.pl w sprawach związanych z promocją i reklamą. Adres do korespondencji to: Ridero IT Publishing […]

Continue reading →

Dane spółki

Właścicielem i administratorem serwisu www, jest: Ridero IT Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-150), ul. Św. Filipa 23/4 Nr KRS                0000549683 Nr NIP:                678-315-40-52 Nr REGON        361084313 E-mail:                support@ridero.pl

Continue reading →

Rodzaje praw autorskich przysługujące autorowi książki

Autorowi książki przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do książki. Osobiste prawa autorskie związane są z osobą twórcy. Obejmują takie prawa jak: prawo do autorstwa (a więc wskazania kto jest autorem książki), prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, albo też zastrzeżenia o braku podawania tych danych, prawo do decydowania o integralności utworu, prawo […]

Continue reading →

Rodzaje umów dotyczących praw autorskich

Polskie prawo autorskie wyróżnia dwa podstawowe rodzaje umów w zakresie majątkowych praw autorskich do utworu: umowę o przeniesienie (zbycie) majątkowych praw autorskich oraz umowę o udzielenie licencji na korzystanie z utworu. Na podstawie pierwszej z nich, autor zbywa (sprzedaje) przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworu. W umowie określić można zakres rozporządzenia, w szczególności określając […]

Continue reading →

Kiedy moja e-książka pojawi się w e-księgarniach?

Po tym, jak e-książka pomyślnie przejdzie proces weryfikacji pod kątem przygotowania do publikacji w e-księgarniach, autor udziela Ridero IT Publishing Sp. z o.o. licencji na dystrybucję e-książki. Następnie, w ciągu 5 dni roboczych, e-książka jest przesyłana do wybranych przez Autora dystrybutorów. Przybliżony termin publikacji e-książki w e-księgarniach może wynieść około 2-3 tygodni i zależy od indywidualnego […]

Continue reading →

Jak utworzyć tomik wierszy w Ridero?

Jeżeli podczas tworzenia książki w trybie edycji wiersze będą zaznaczone jako “Zwykły tekst”, wersy lub strofy mogą zostać niewłaściwie rozmieszczone. Zaznaczenie tekstu jako “Wiersz” pozwoli w większości przypadków uniknąć “rozsypania” się strof podczas przenoszenia wersów na następną stronę. W sytuacji, kiedy manuskrypt ma niejednolitą formę, np.: proza przeplatana wierszami, lub gdy program nie rozpoznał załadowanego tekstu […]

Continue reading →

Publikacja e-książki w Ridero – krok po kroku.

Aby przekazać książkę do opublikowania w księgarniach internetowych, należy: 1. Zalogować się na swoje konto w Ridero. 2. W “Strefie Autora” kliknąć na “Moje książki” w prawym, górnym rogu ekranu. 3. Przy wybranej do opublikowania książce wybrać “Uruchom sprzedaż swojej książki”. 4. W okienku “Minimalny zarobek autora” wpisać kwotę*, którą chcesz uzyskać za każdy jeden sprzedany egzemplarz […]

Continue reading →

Autor i tytuł książki na stronie tytułowej.

Aby imię i nazwisko autora oraz tytuł i podtytuł książki prawidłowo wyświetlały się na stronie tytułowej książki, należy w zakładce “Publikacja” uzupełnić “Informacje o książce”. Po wpisaniu prawidłowych danych należy kliknąć na pomarańczową miniaturę okładki w górnej części strony. Jeżeli chcesz usunąć niektóre informacje z okładki książki, np. podtytuł lub drugie imię autora, można to […]

Continue reading →

Jak utworzyć książkę z bloga za pomocą blog2book?

Po zalogowaniu się w Ridero na stronie “Utwórz książkę” znajduje się przycisk “Podaj URL bloga”. Jeżeli chcesz utworzyć książkę ze swoich blogowych wpisów, kliknij na niego. Skopiuj adres swojego bloga z paska adresu w oknie przeglądarki i wklej go w okienko z podpisem ‘Podaj adres”. Następnie kliknij “Importuj”, aby przesłać posty do systemu. Jeśli wszystko […]

Continue reading →

Sprzedaż książki drukowanej – „druk na żądanie”

Sprzedaż książek drukowanych w Ridero jest realizowana w trybie nowoczesnej i szybkiej technologii „druk na żądanie” („print-on-demand”). Dzięki tej usłudze, książkę można zamówić w wersji drukowanej nawet w jednym egzemplarzu! Książka zostaje wydrukowana tylko wtedy, gdy kupujący złoży zamówienie. Autor nie ponosi żadnych kosztów – to nabywca publikacji płaci za druk książki. Dystrybucja książki drukowanej […]

Continue reading →

Zamówienia specjalne w usłudze “Asystent osobisty”

W przypadku, gdy forma publikacji przekracza zakres pakietu w usłudze “Osobisty asystent” lub od niego odbiega, jest to zamówienie specjalne. Jeżeli książka zawiera więcej niż 20 elementów graficznych, za wstawienie do tekstu każdej kolejnej ilustracji/kolejnego zdjęcia obowiązuje opłata w wysokości 15 zł (brutto) za każdy element. Zwracamy jednocześnie uwagę, iż bezpłatny, automatyczny skład do formatu […]

Continue reading →

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczestnikami Konkursu mogą być: (a) uczniowie kl. VII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół gimnazjalnych (I Grupa Wiekowa); (b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (II Grupa Wiekowa). Uczestnicy biorą udział w Konkursie w drużynach (dalej jako „Drużyna”) składających się z od 3 do 10 uczniów z danej Grupy Wiekowej, którzy: (a) są uczniami jednej szkoły z terytorium Rzeczypospolitej […]

Continue reading →

Ile czasu upłynie od złożenia zamówienia na druk do otrzymania książek?

Po złożeniu w serwisie Ridero przez autora zamówienia na druk książki utworzonej w systemie Ridero oraz po dokonaniu płatności (i jej zaksięgowaniu w systemie Ridero), pliki książki są przygotowywane przez doradcę serwisu Ridero do druku pod kątem wymagań drukarni. Proces ten może trwać do 5 dni roboczych i zależy od kolejności zgłoszeń oraz ich liczby. […]

Continue reading →

Co wchodzi w zakres usługi “Profesjonalny korektor PLUS”?

Profesjonalny korektor PLUS poprawi, zarówno w tekście Państwa książki jak i na okładce: błędy ortograficzne i interpunkcyjne; błędy gramatyczne i składniowe, związane z budową zdań; błędy fleksyjne, dotyczące prawidłowej odmiany wyrazów; błędy leksykalne, polegające na niewłaściwym użyciu wyrazów; podstawowe błędy stylistyczne. W razie jakichkolwiek pytań profesjonalny korektor PLUS skontaktuje się z Państwem w celu wyjaśnienia wszelkich […]

Continue reading →

Parametry drukowanych książek

Format: А5 (oprawa twarda: szerokość 148 mm, wysokość 210 mm, oprawa miękka: szerokość 145 mm, wysokość 205 mm) Zadruk standardowy okładki: jednostronny 4 + 0 Typ okładki (do wyboru): Oprawa miękka, klejona. Karton jednostronnie powlekany 250g/m2. Oprawa twarda: szyta lub klejona. Kaszerowana tektura introligatorska 2mm. Laminowanie: jednostronnie (do wyboru): połysk mat Papier bloku książki: strony czarno-białe: offsetowy 90g/m2 strony kolorowe: offsetowy […]

Continue reading →

Ochrona praw autorskich

Twoje prawa autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe, mają zapewnioną szeroką ochronę na podstawie przepisów prawa polskiego. Osoba dopuszczająca się naruszenia Twoich praw musi liczyć się zarówno z odpowiedzialnością cywilną jak i karną. Ochrony praw dochodzić możesz przed sądem, a w zakresie odpowiedzialności karnej, zainicjować postępowanie karne, składając do organów ścigania (prokuratura) zawiadomienie o możliwości […]

Continue reading →

Kim jest współautor

Współautorem jest osoba, która wniosła wkład twórczy do powstania dzieła. Innymi słowy, brała udział w jego tworzeniu. Odnośnie aktorstwa utworu literackiego, za współautora traktować należy osobę, która napisała choćby jego część. Współautorem nie będzie zaś „autor” samego pomysłu. Zgodnie z przepisami prawa polskiego, sam pomysł (jeśli nie został utrwalony) nie podlega ochronie. Z ochrony korzysta […]

Continue reading →

Możliwość użycia kadrów filmowych jako ilustracji w książce

Co do zasady, użycie kadrów filmowych, jako ilustracji w książce wymaga zgody podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do niego (najczęściej producentowi). Wyjątek stanowią kadry filmowe (czy też całe filmy) co do których wygasły już majątkowe prawa autorskie. Zasadniczo, zgodnie z prawem polskim, w przypadku utworu audiowizualnego (a więc filmu) prawa majątkowe autorskie wygasają z upływem […]

Continue reading →

Możliwość publikacji tłumaczenia utworu osoby trzeciej

Tłumaczenie cudzego utworu, jest tzw. opracowaniem, a więc jednym z rodzajów utworów zależnych. Co do zasady, korzystanie z takiego utworu, w tym w szczególności jego rozpowszechnianie (np. publikowanie) wymaga zgody autora utworu pierwotnego (a więc np. autora oryginalnej wersji językowej). Zgoda taka nie jest wymagana, jeśli majątkowe prawa autorskie do utworu pierwotnego już wygasły. Zgodnie […]

Continue reading →

Ile musisz mieć lat by móc opublikować książkę za pośrednictwem serwisu Ridero?

Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego www.ridero.eu (§ 2 pkt 14 Regulaminu), by stać się jego użytkownikiem i móc korzystać z dostępnych usług – w tym możliwości publikowania książek – musisz być osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to konieczność bycia osobą pełnoletnią (ukończone 18 lat), która nie została ubezwłasnowolniona […]

Continue reading →

Sankcje za naruszenie praw autorskich osoby trzeciej

Przepisy polskiego prawa gwarantują szeroką ochronę prawa przysługujących autorowi. Jeśli dopuszczasz się naruszenia praw autorskich osoby trzeciej, musisz pamiętać o możliwych konsekwencjach swojego czynu – odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Jeśli naruszasz osobiste prawa autorskie osoby trzeciej (np. dopuszczasz się plagiatu), w ramach ochrony cywilnoprawnej, prawowity autor może założyć w sądzie, przeciwko Tobie, sprawę cywilną. W […]

Continue reading →

Jak umieścić hyperlink w tekście książki?

Aby umieścić link w tekście książki, należy: zaznaczyć słowo lub frazę, która ma być odwołaniem do linku, np. “Sandy-Hok”, kliknąć na symbol linku w górnym menu, wkopiować adres linku do odpowiedniego okienka – URL, zatwierdzić klikając na haczyk. Zaznaczona fraza będzie interaktywna we wszystkich formatach elektronicznych, po kliknięciu otworzy się zalinkowana strona.  

Continue reading →

Jak utworzyć książkę w Ridero

Z pomocą Ridero możesz samodzielnie utworzyć książkę w drukowanej i elektronicznej wersji. Aby to zrobić, kliknij na przycisk Stwórz swoją książkę bezpłatnie znajdujący się na stronie głównej. Pojawi się okienko, w którym należy wpisać swój aktualny adres poczty elektronicznej a następnie nacisnąć przycisk Utwórz książkę. Nastąpi przekierowanie do strony tworzenia książki. Naciśnij przycisk Załaduj tekst swojej książki i wybierz plik […]

Continue reading →

Jaka jest różnica w usłudze “Projektant okładki” między ilustratorem/rysownikiem a projektantem okładki?

Projektant okładki może zaprojektować okładkę, wykorzystując Państwa ilustracje/rysunki/fotografie, itp. Wkomponuje je w odpowiedni układ graficzny, dobierze styl, kolorystykę, rozmiar, kolor i kształt czcionki. Projektant może także zaproponować własną grafikę, która będzie spełniała Państwa oczekiwania wobec wyglądu okładki. Projektant okładki nie jest jednak zobowiązany do wykonania nowej ilustracji od podstaw, np.: nie narysuje od początku baśniowego […]

Continue reading →