Czy można napisać opowiadanie we współautorstwie

Jeden lub kilku członków Drużyny mogą być współautorami opowiadań w zgłoszonych do Konkursu Zbiorach, jednak tylko opowiadania stworzone indywidualnie (nie współautorskie) mogą zdobyć Nagrodę Specjalną. Każdy członek Drużyny może być autorem lub współautorem maksymalnie dwóch opowiadań.