Czy można zgłosić reklamację

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie bądź drogą elektroniczną na adres jednego z Organizatorów bądź adres e-mail konkurs@ridero.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane reklamującego umożliwiające jego identyfikację, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. Reklamacje Organizatorzy rozpatrują niezwłocznie. O wyniku reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu.

Continue reading →

Jak napisać poprawną adnotację

Adnotacja o książce, która zaciekawi czytelników i przełoży się wyniki sprzedaży, powinna wciągać i intrygować od pierwszej linijki. Jak przygotować taki opis książki? Wprowadź czytelników w świat książki. Wciągnij odbiorców do świata książki. Zastanów się, jaki obraz powinni „zobaczyć” czytelnicy, sięgając po Twój utwór. Odwołaj się do zmysłów: opisz dźwięki, zapachy i kolory. Im mniej […]

Continue reading →