Jak wypłacany jest dochód ze sprzedaży książki?

Do 15. dnia każdego miesiąca udostępniamy raporty sprzedaży książki. Aby zapoznać się z aktualną statystyką sprzedaży, należy zalogować się do swojego konta w serwisie Ridero, wejść w zakładkę „Moje książki”, a następnie przy wybranej książce kliknąć „Pokaż statystykę”. Dni raportowania różnią się u poszczególnych dystrybutorów. Wypłata zysku na rachunek bankowy Autora może nastąpić wtedy, kiedy […]

Continue reading →