Jakie są kryteria oceny opowiadań przez Jury?

Każdy członek Jury oceni każdy zbiór jako całość, przyznając następujące punkty: a) za tematykę, wartość literacką opowiadań w skali do 1 do 5 pkt. b) za jakość i estetykę publikacji (okładkę, typografię, ilustracje, kompozycję, czcionki, styl publikacji) w skali od 1 do 5 pkt. Ponadto każdy członek Jury dokona wyboru najlepszego opowiadania, biorąc pod uwagę […]

Continue reading →

Czy dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody?

Tak, Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach: Kategoria Główna: nagroda za najwyżej punktowany zbiór opowiadań przez zsumowanie punktów oddanych na zbiór przez każdego z pięciu członków Jury. 6 laureatów (1 Złotego Pióra, 2 Srebrnego Pióra i 3 Brązowego Pióra); Kategoria Specjalna: nagrody za najlepsze opowiadanie. Dla 5 laureatów – wybranych przez Jury.

Continue reading →