Jakie informacje należy podać podczas zgłaszania zbioru do Konkursu?

Zbiór powinien być opatrzony następującymi informacjam nazwa i adres Uczestnika (szkoły); nazwa Zespołu; temat wiodący Zbioru; tytuł Zbioru; imię i nazwisko Opiekuna prowadzącego dany Zbiór; adres e-mail Opiekuna prowadzącego dany Zbiór; imiona i nazwiska autorów wraz z numerem klasy; informacja o udzieleniu przez osoby uprawnione wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych […]

Continue reading →

Czy członkiem drużyny może być osoba, która wykonała ilustracje, a nie jest twórcą jednego z opowiadań?

Tak, może. Jest to indywidualna decyzja każdej drużyny – opiekun w momencie składania książki do konkursu może uwzględnić ilustratora jako członka Zespołu. W zależności od stylu oraz ilości ilustracji w książce – rola ilustracji może być nawet wiodąca. W przypadku zgłaszania ilustracji ich autor podlega Regulaminowi. Zatem wszystkie ilustracje zgłoszone do Konkursu muszą (podobnie jak […]

Continue reading →

Co to znaczy, że osoby uprawnione muszą udzielić licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL do opowiadań?

Wszystkie opowiadania zgłoszone do Konkursu muszą zostać udostępnione na  licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL, dostępne pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl która zezwala na  kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie; adaptację — remiksowanie, zmienianie i tworzenie na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego. Dzięki uzyskanej od członków zespołów licencji, […]

Continue reading →

Wspólna praca nad książką – czy opiekun może przekazać dostęp do Systemu Ridero?

Tak, może. Opiekun, rejestrując się w konkursie, otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail hasło dostępowe do Systemu Ridero. Oznacza to, iż w przypadku przekazania tego hasła uczniowi, członkowi drużyny, może on również uzyskać odstęp do Systemu Ridero. W takim przypadku loginem jest e-mail opiekuna (jest to jedynie login i nie ma związku z dostępem […]

Continue reading →

Jak poprawnie podać URL książki konkursowej?

Link książki (URL książki) znajduje się w polu adresowym przeglądarki (na zdjęciu podkreślony czerwoną linią): (w celu powiększenia zdjęcia proszę kliknąć w miniaturę) Uwaga! Prawidłowy URL powinien zawierać tytuł książki, tak jak widać na przykładzie wyżej. Aby poprawnie zgłosić książkę na konkurs wystarczy zaznaczyć link książki, skopiować go (wybrać na klawiaturze ctrl+c lub kliknąć prawy przycisk […]

Continue reading →

Jak zgłosić książkę na konkurs

Ostateczną wersję książki mogą Państwo zgłosić do 30 listopada 2016 r. na stronie konkursowej w sekcji „Zgłoś książkę na konkurs”.   Zgłoszenie książki będzie wiązało się m.in. z koniecznością podania pełnego składu zespołu oraz tytułu i tematu wiodącego zbioru opowiadań, a także akceptacją warunków opisanych w Regulaminie konkursu. Uwaga! Po zgłoszeniu książki do konkursu dokonanie […]

Continue reading →