Jakie są kryteria oceny TOP 50 książek przez Jury?

Każdy członek Jury będzie dokonywał oceny w następujący sposób: 1. Ocena każdego Zbioru jako całości poprzez przyznanie punktów składowych za: tematykę, wartość literacką opowiadań w skali od 1 do 5 pkt; jakość i estetykę publikacji – okładkę, typografię, ilustracje, kompozycję, czcionki, styl publikacji w skali od 1 do 5 pkt. 2. Wybór jednego najlepszego opowiadania, […]

Continue reading →

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na […]

Continue reading →

W jakim trybie odbywa się głosowanie internetowe

Głosowanie w etapie pierwszym odbywa się za pośrednictwem kont internautów w serwisach Facebook, Twitter lub Google+. Każdy internauta może oddać tylko jeden głos (niezależnie od liczby kont w serwisach społecznościowych). Głosy internautów są niezbywalne. Głosy oddawane są osobiście. Zakazuje się umieszczania bezprawnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami komentarzy.

Continue reading →