Jak poprawnie zagłosować w konkursie “Misja – książka!”

Pierwszym etapem wyłaniania laureatów jest otwarte głosowanie internautów na stronie konkursu. Aby zagłosować wystarczy wejść na stronę głosowania: https://ridero.eu/pl/konkurs/votes/ lub na stronę danej książki. Głos można oddać również za pomocą Facebooka lub Twittera.  Uwaga! Jedna osoba może oddać tylko jeden głos. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania poprawności oddanych głosów i wykluczenia tych, które […]

Continue reading →

Jakie są kryteria oceny TOP 50 książek przez Jury?

Każdy członek Jury będzie dokonywał oceny w następujący sposób: 1. Ocena każdego Zbioru jako całości poprzez przyznanie punktów składowych za: tematykę, wartość literacką opowiadań w skali od 1 do 5 pkt; jakość i estetykę publikacji – okładkę, typografię, ilustracje, kompozycję, czcionki, styl publikacji w skali od 1 do 5 pkt. 2. Wybór jednego najlepszego opowiadania, […]

Continue reading →

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na […]

Continue reading →

W jakim trybie odbywa się głosowanie internetowe

Głosowanie w etapie pierwszym odbywa się za pośrednictwem kont internautów w serwisach Facebook, Twitter lub Google+. Każdy internauta może oddać tylko jeden głos (niezależnie od liczby kont w serwisach społecznościowych). Głosy internautów są niezbywalne. Głosy oddawane są osobiście. Zakazuje się umieszczania bezprawnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami komentarzy.

Continue reading →