W jakim trybie odbywa się głosowanie internetowe

Głosowanie w etapie pierwszym odbywa się za pośrednictwem kont internautów w serwisach Facebook, Twitter lub Google+. Każdy internauta może oddać tylko jeden głos (niezależnie od liczby kont w serwisach społecznościowych). Głosy internautów są niezbywalne. Głosy oddawane są osobiście. Zakazuje się umieszczania bezprawnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami komentarzy.

Continue reading →

Jakie są kryteria oceny opowiadań przez Jury?

Każdy członek Jury oceni każdy zbiór jako całość, przyznając następujące punkty: a) za tematykę, wartość literacką opowiadań w skali do 1 do 5 pkt. b) za jakość i estetykę publikacji (okładkę, typografię, ilustracje, kompozycję, czcionki, styl publikacji) w skali od 1 do 5 pkt. Ponadto każdy członek Jury dokona wyboru najlepszego opowiadania, biorąc pod uwagę […]

Continue reading →

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczestnikami Konkursu mogą być: (a) uczniowie kl. VII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół gimnazjalnych (I Grupa Wiekowa); (b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (II Grupa Wiekowa). Uczestnicy biorą udział w Konkursie w drużynach (dalej jako „Drużyna”) składających się z od 3 do 10 uczniów z danej Grupy Wiekowej, którzy: (a) są uczniami jednej szkoły z terytorium Rzeczypospolitej […]

Continue reading →