W jakim terminie należy zgłosić zbiory opowiadań?

Ostateczną wersję książki mogą Państwo zgłosić do 01 grudnia 2017 r. na stronie konkursowej w sekcji „Zgłoś książkę na konkurs”. Zgłoszenie książki będzie wiązało się m.in. z koniecznością podania pełnego składu zespołu oraz tytułu i tematu wiodącego zbioru opowiadań, a także akceptacją warunków opisanych w Regulaminie konkursu. Uwaga! Po zgłoszeniu książki do konkursu dokonanie w […]

Continue reading →

Jak przygotować książkę do konkursu?

 Przygotowanie ostatecznej wersji książki konkursowej Przed zgłoszeniem ostatecznej wersji książki, należy upewnić się, iż książka nie zawiera żadnych błędów oraz że: nauczyciel-opiekun został oznaczony, jako korektor; rozdziały zostały podpisane tytułami opowiadań; podrozdziały zostały podpisane imionami i nazwiskami autorów opowiadań (nazwiska są widoczne w spisie treści obok tytułu opowiadań); uzupełniono stronę książki (więcej informacji: https://ridero.eu/pl/faq/?p=368). Zachęcamy, aby na okładce nie […]

Continue reading →

Jak poprawnie zagłosować w konkursie “Misja – książka!”

Pierwszym etapem wyłaniania laureatów jest otwarte głosowanie internautów na stronie konkursu. Aby zagłosować wystarczy wejść na stronę głosowania: https://ridero.eu/pl/konkurs/votes/ lub na stronę danej książki. Głos można oddać również za pomocą Facebooka lub Twittera.  Uwaga! Jedna osoba może oddać tylko jeden głos. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania poprawności oddanych głosów i wykluczenia tych, które […]

Continue reading →

Jakie są kryteria oceny TOP 50 książek przez Jury?

Każdy członek Jury będzie dokonywał oceny w następujący sposób: 1. Ocena każdego Zbioru jako całości poprzez przyznanie punktów składowych za: tematykę, wartość literacką opowiadań w skali od 1 do 5 pkt; jakość i estetykę publikacji – okładkę, typografię, ilustracje, kompozycję, czcionki, styl publikacji w skali od 1 do 5 pkt. 2. Wybór jednego najlepszego opowiadania, […]

Continue reading →

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na […]

Continue reading →

W jakim trybie odbywa się głosowanie internetowe

Głosowanie w etapie pierwszym odbywa się za pośrednictwem kont internautów w serwisach Facebook, Twitter lub Google+. Każdy internauta może oddać tylko jeden głos (niezależnie od liczby kont w serwisach społecznościowych). Głosy internautów są niezbywalne. Głosy oddawane są osobiście. Zakazuje się umieszczania bezprawnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami komentarzy.

Continue reading →