Jakie są kryteria oceny opowiadań przez Jury?

Każdy członek Jury oceni każdy zbiór jako całość, przyznając następujące punkty:

a) za tematykę, wartość literacką opowiadań w skali do 1 do 5 pkt.
b) za jakość i estetykę publikacji (okładkę, typografię, ilustracje, kompozycję, czcionki, styl publikacji) w skali od 1 do 5 pkt.

Ponadto każdy członek Jury dokona wyboru najlepszego opowiadania, biorąc pod uwagę jego zawartość literacką wg kryterium członka Jury.