Czy dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody?

Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach: 
(a) Nagrody w I Grupie Wiekowej: 
i. Dla najlepszego Zbioru (nagradzani są wszyscy uczniowie tworzący daną Drużynę oraz
ich Opiekun):
A. Za zajęcie I miejsca,
B. Za zajęcie II miejsca,
C. Za zajęcie III miejsca.
ii. Nagrody specjalne – przyznawane przez każdego członka Jury za najlepsze
Opowiadanie dla Ucznia, będącego jego autorem (tylko Opowiadania stworzone przez
jednego autora, nie Opowiadania współautorskie).
(b) Nagrody w II Grupie Wiekowej: 
i. Dla najlepszego Zbioru (nagradzani są wszyscy uczniowie tworzący daną Drużynę oraz
ich Opiekun):
A. Za zajęcie I miejsca,
B. Za zajęcie II miejsca,
C. Za zajęcie III miejsca.
ii. Nagrody specjalne – przyznawane przez każdego członka Jury za najlepsze
Opowiadanie dla Ucznia, będącego jego autorem (tylko Opowiadania stworzone
przez jednego autora, nie Opowiadania współautorskie).