Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczestnikami Konkursu mogą być:
(a) uczniowie kl. VII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół gimnazjalnych (I Grupa
Wiekowa);
(b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (II Grupa Wiekowa).
Uczestnicy biorą udział w Konkursie w drużynach (dalej jako „Drużyna”) składających się z od 3 do 10 uczniów z danej Grupy Wiekowej, którzy:
(a) są uczniami jednej szkoły z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub spoza tego terytorium;
(b) są uczestnikami jednego Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki lub czytelnikami jednej biblioteki publicznej.