Jak wypłacany jest dochód ze sprzedaży książki?

Do 15. dnia każdego miesiąca udostępniamy raporty sprzedaży książki. Aby zapoznać się z aktualną statystyką sprzedaży, należy zalogować się do swojego konta w serwisie Ridero, wejść w zakładkę „Moje książki”, a następnie przy wybranej książce kliknąć „Pokaż statystykę”.

Wypłata zysku na rachunek bankowy Autora może nastąpić wtedy, kiedy suma ze sprzedaży wszystkich książek opublikowanych na danym koncie osiągnie 200 zł*. Wypłaty realizujemy między 1. a 15. dniem miesiąca na podstawie formularzy przysłanych nam do 20. dnia poprzedniego miesiąca (jeżeli formularz otrzymamy np. do 20 kwietnia, przelew zostanie wykonany między 1 a 15 maja).

Uwaga: Formularz musi zostać przysłany z adresu e-mail powiązanego z danym kontem w Ridero.

Kwota zarobku zostaje pomniejszona o wartość podatku dochodowego** oraz o koszt techniczny obsługi wypłaty (14 zł). Dochód ze sprzedaży książek jest wypłacany na rachunek bankowy Autora. W tym celu należy pobrać formularz: Wynagrodzenie_autora_formularz_do_wyplaty_2024, wypełnić go i odesłać na adres: support@ridero.pl.

Autorom, którzy przynajmniej raz w ciągu roku zgłosili się po rozliczenie zysków i otrzymali przelewem minimum 200 zł, raz do roku przekazujemy PIT. Jeżeli Autor nie rozlicza się w Polsce, od kwoty zarobku potrącony zostaje jedynie koszt przelewu na zagraniczny rachunek bankowy.

Zarobek autorski można wykorzystać także na opłacenie dowolnej usługi w Ridero, np. druku książek. W takiej sytuacji z zarobku potrącany jest nie tylko właściwy koszt usługi, ale także podatek, potrzebne będzie również wypełnienie formularza – tak jak w przypadku standardowego rozliczenia za pomocą przelewu. Rozliczenie poprzez opłacenie zarobkiem usługi odbywa się więc na tych samych warunkach co standardowe rozliczenie poprzez wpłatę na rachunek bankowy, ale w dowolnym czasie i bez pobierania kosztu technicznego.

Wartość opłacanego zarobkiem zamówienia musi wynosić minimum 200 zł. Jeżeli Autor chce częściowo opłacić zamówienie zarobkiem, a resztę kwoty dopłacić, część opłacana zarobkiem musi wynosić co najmniej 200 zł. Nie istnieje możliwość sumowania zarobku z kilku kont autorskich na potrzeby opłacenia jednego zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące pośrednictwa w sprzedaży e-booków i książek drukowanych znajdują się w Regulaminie Ridero IT Publishing (§ 10).

 

* Minimalna kwota roczna do rozliczenia podatku dochodowego przez PIT

** Podatek obliczany jest w pełnych złotówkach na ogólnej podstawie 12%. Koszt uzyskania dochodu to 50%.

Podatek liczymy według następującego wzoru:

(R – R * 50%) * 12% (gdzie R oznacza kwotę zarobku brutto)

Jeśli kwota wynosi mniej niż 200 zł, podatek liczy się od całej kwoty wynagrodzenia:

R * 12%

Gdy kwota jest niższa niż 200 zł, Autorowi nie przysługuje zniżka 50% kosztu uzyskania dochodu.