Jak wypłacany jest dochód ze sprzedaży książki?

Do 15-ego każdego miesiąca udostępniamy raporty sprzedaży książki. Aby zapoznać się z aktualną statystyką sprzedaży, należy zalogować się do swojego konta w serwisie Ridero, wejść w zakładkę „Moje książki”, a następnie przy wybranej książce kliknąć „Pokaż statystykę”.

Statystyki sprzedaży uaktualniane są od razu po otrzymaniu od nas raportów z e-księgarni. Dni raportowania różnią się u poszczególnych dystrybutorów. Szczegółowe informacje o datach raportów sprzedaży z danej e-księgarni znajdują się tu:

https://ridero.eu/pl/faq/?p=427

Wypłata zysku na rachunek bankowy autora będzie mogła nastąpić wtedy, kiedy suma ze sprzedaży wszystkich opublikowanych książek autora osiągnie 200 zł.

Wypłat dokonujemy po 20-tym każdego miesiąca na podstawie formularzy przysłanych nam do 20. dnia miesiąca.

Szczegółowe informacje dotyczące pośrednictwa w sprzedaży e-booków i książek znajdują się w Regulaminie Ridero IT Publishing (§ 10).

Kwota zarobku zostaje pomniejszona o koszt techniczny obsługi wypłaty (12 zł brutto) oraz o wartość podatku dochodowego.

Dochód ze sprzedaży książek jest wypłacany na rachunek bankowy autora. W tym celu należy pobrać formularz wyplaty, wypełnić go i odesłać na adres support@ridero.pl.

Zarobek autorski można wykorzystać także na opłacenie usług w Ridero, np. dopłatę do zamówienia druku książek itp. Zainteresowanych Autorów prosimy o kontakt mailowy.

Uwaga! Koszt przelewu na konto w banku poza granicami Polski ponosi autor.