Jak wypłacany jest dochód ze sprzedaży książki?

 

Do 15. dnia każdego miesiąca udostępniamy raporty sprzedaży książki. Aby zapoznać się z aktualną statystyką sprzedaży, należy zalogować się do swojego konta w serwisie Ridero, wejść w zakładkę „Moje książki”, a następnie przy wybranej książce kliknąć „Pokaż statystykę”. Dni raportowania różnią się u poszczególnych dystrybutorów.

Wypłata zysku na rachunek bankowy Autora może nastąpić wtedy, kiedy suma ze sprzedaży wszystkich opublikowanych książek osiągnie 200 zł. Wypłat dokonujemy pod koniec miesiąca na podstawie formularzy przysłanych nam do 20. dnia miesiąca.

Kwota zarobku zostaje pomniejszona o koszt techniczny obsługi wypłaty (12 zł) oraz o wartość podatku dochodowego. Dochód ze sprzedaży książek jest wypłacany na rachunek bankowy Autora. W tym celu należy pobrać formularz wypłaty, wypełnić go i odesłać na adres support@ridero.pl.

Zarobek autorski można wykorzystać także na opłacenie dowolnej usługi w Ridero, np. druku książek. Zainteresowanych Autorów prosimy o kontakt mailowy.

Uwaga! Koszt przelewu na konto w banku poza granicami Polski ponosi Autor.

Szczegółowe informacje dotyczące pośrednictwa w sprzedaży e-booków i książek drukowanych znajdują się w Regulaminie Ridero IT Publishing (§ 10).