Jakie etapy przechodzi książka w Ridero?

  • Załadowany do systemu tekst jest automatycznie rozpoznawany i przekształcany w książkę z całą jej strukturą.
  • Autor formatuje książkę dopasowując szablon, style tekstu i tworząc okładkę. Na tym etapie można skorzystać z płatnych usług “asystenta osobistego”, który w porozumieniu z autorem tworzy jego książkę w Ridero. Do dyspozycji autorów pozostają także korektorzy i projektanci okładek.
  • Autor przekazuje książkę do druku i/lub wybiera, w których księgarniach internetowych e-book ma się pojawić w sprzedaży. Przybliżony termin wprowadzenia publikacji do e-księgarń partnerskich może wynieść około 2-3 tygodni (liczonych od dnia zaakceptowania przez Autora licencji dystrybucyjnej) i zależy od indywidualnego trybu pracy danego dystrybutora. W przypadku publikacji utworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji (AI) czas przekazania e-booka dystrybutorowi wydłuża się do 30 dni roboczych.
  • Powstała w serwisie książka trafia do doradcy Riderò do opracowania (weryfikacji). W ciągu kilku dni roboczych doradca Riderò sprawdza książkę pod kątem niedozwolonych treści, plagiatu i poprawności opracowania technicznego. Szczegółowe informacje na ten temat podane są w artykule „Na co należy zwrócić uwagę przed publikacją książki?”.
  • Jeżeli książka wymaga zmian, Autor otrzymuje wiadomość mailową z sugerowanymi poprawkami. Czas weryfikacji książki wynosi do 5 dni roboczych, a w przypadku publikacji utworzonych przy pomocą AI do 14 dni roboczych. 
  • Po ostatecznym zaakceptowaniu wyglądu książki przez autora, publikacja jest przekazywana do księgarni internetowych.
  • Każdego miesiąca autor ma możliwość wglądu do raportów ze sprzedaży a zysk wypłacany jest autorowi przez Ridero po osiągnięciu pułapu 200 zł.