Jakie etapy przechodzi książka w Ridero?

  • Załadowany do systemu tekst jest automatycznie rozpoznawany i przekształcany w książkę z całą jej strukturą.
  • Autor formatuje książkę dopasowując szablon, style tekstu i tworząc okładkę. Na tym etapie można skorzystać z płatnych usług “asystenta osobistego”, który w porozumieniu z autorem tworzy jego książkę w Ridero. Do dyspozycji autorów pozostają także korektorzy i projektanci okładek.
  • Autor przekazuje książkę do druku i/lub wybiera, w których księgarniach internetowych jego e-book ma się pojawić w sprzedaży.
  • Powstała w serwisie książka trafia do doradcy Ridero do opracowania. Doradca sprawdza tekst i okładkę pod kątem ewentualnych błędów tak, by książka wyglądała estetycznie i profesjonalnie. W przypadku uwag autor otrzymuje list z sugerowanymi poprawkami.
  • Po ostatecznym zaakceptowaniu wyglądu książki przez autora, publikacja jest wysyłana do druku lub przekazana do księgarni internetowych.
  • Każdego miesiąca autor ma możliwość wglądu do raportów ze sprzedaży a zysk wypłacany jest autorowi przez Ridero po osiągnięciu pułapu 200 zł.