Jakie formaty dokumentów rozpoznaje Ridero?

Ridero rozpoznaje pliki w następujących formatach: doc, docx, txt, rtf i odt. Pliki mogą zawierać ilustracje, zdjęcia i tabele. W przypadku nierozpoznania tych elementów graficznych przez system, pojawi się odpowiedni komunikat z informacją co można w takiej sytuacji zrobić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *