Wspólna praca nad książką – czy opiekun może przekazać dostęp do Systemu Ridero?

Tak, może. Opiekun, rejestrując się w konkursie, otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail hasło dostępowe do Systemu Ridero.

Oznacza to, iż w przypadku przekazania tego hasła uczniowi, członkowi drużyny, może on również uzyskać odstęp do Systemu Ridero.

W takim przypadku loginem jest e-mail opiekuna (jest to jedynie login i nie ma związku z dostępem do innych usług np. poczty nauczyciela).

Jeżeli opiekun prowadzi kilka drużyn, należy wyraźnie oznaczyć każdą książkę (również testowe) w Systemie np. poprzez nadanie odrębnej nazwy dla każdej drużyny. Jest to zalecane, ponieważ osoba logująca się na dane opiekuna będzie miała dostęp do wszystkich książek, nad którymi pracuje obecnie opiekun.