Wspólna praca nad książką – czy opiekun może przekazać dostęp do Systemu Ridero?

Tak, może. Opiekun, rejestrując się w konkursie, otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail hasło dostępowe do Systemu Ridero.

Oznacza to, iż w przypadku przekazania tego hasła uczniowi, członkowi drużyny, może on również uzyskać odstęp do Systemu Ridero.

W takim przypadku loginem jest e-mail opiekuna (jest to jedynie login i nie ma związku z dostępem do innych usług np. poczty nauczyciela).

Jeżeli opiekun prowadzi kilka drużyn, należy wyraźnie oznaczyć każdą książkę (również testowe) w Systemie np. poprzez nadanie odrębnej nazwy dla każdej drużyny. Jest to zalecane, ponieważ osoba logująca się na dane opiekuna będzie miała dostęp do wszystkich książek, nad którymi pracuje obecnie opiekun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *