Czy członkiem drużyny może być osoba, która wykonała ilustracje, a nie jest twórcą jednego z opowiadań?

Tak, może. Jest to indywidualna decyzja każdej drużyny – opiekun w momencie składania książki do konkursu może uwzględnić ilustratora jako członka Zespołu.

W zależności od stylu oraz ilości ilustracji w książce – rola ilustracji może być nawet wiodąca.

W przypadku zgłaszania ilustracji ich autor podlega Regulaminowi. Zatem wszystkie ilustracje zgłoszone do Konkursu muszą (podobnie jak i opowiadania) zostać udostępnione na  licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL, dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl, która zezwala na  kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie; adaptację — remiksowanie, zmienianie i tworzenie na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Oznacza to również, że w utworze mogą pojawić się gotowe ilustracje, które są udostępnione na warunkach tej licencji.