Co wchodzi w zakres usługi “Asystent osobisty”?

Jeśli przygotowanie książki w systemie Ridero wydaje się zbyt trudne lub po prostu brakuje na to czasu, można skorzystać z odpłatnej usługi „Asystent osobisty”.

Asystent osobisty przygotuje Twoją książkę w systemie Ridero od pierwszej do ostatniej strony.

Co zrobi za autora Asystent osobisty?

Poprawnie zaznaczy części, rozdziały, cytaty i przypisy.

Korzystając z narzędzi dostępnych w systemie Ridero, wstawi do tekstu ilustracje, zdjęcia, tabele, grafiki (zgodnie z pakietem odpowiednim dla Twojej książki).

Utworzy okładkę, korzystając z szablonów w naszym serwisie, oraz dobierze szablon tekstu, zaprojektowany zgodnie z zasadami profesjonalnej typografii.

Prześle autorowi gotowe pliki PDF książki do akceptacji. W razie potrzeby naniesie poprawki technicze i odpowie na wszystkie pytania.

Jak wygląda akceptacja plików książki?

W ramach usługi Asystent osobisty przesyła pliki PDF tekstu i okładki przygotowanej książki do akceptacji dwa razy: pierwszy – po utworzeniu książki, drugi – po uwzględnieniu uwag autora. W związku z tym zachęcamy do zamawiania usługi „Asystent osobisty” do gotowych, ostatecznych wersji tekstu (po korekcie, z kompletem ilustracji, ze wszystkimi rozdziałami itp.). Dotyczy to zarówno książek wprowadzonych do systemu Ridero, jak i manuskryptów (plików tekstowych), przesyłanych bezpośrednio do Asystenta.

W przypadku konieczności przygotowania przez Asystenta osobistego plików PDF więcej niż dwóch wersji książki do akceptacji, obowiązuje dopłata w wysokości nie mniejszej niż 99 zł (brutto), w zależności od liczby i rodzaju poprawek w książce.

Co może Asystent, a czego nie?

Przypominamy, iż Asystent osobisty nie pełni roli redaktora, redaktora merytorycznego, korektora, grafika oraz operatora dtp i ma do dyspozycji te same narzędzia systemowe do automatycznego składu książki (w zakresie możliwości jego działania), co autor.

Asystent osobisty nie ma możliwości zmiany funkcjonowania automatycznego składu książki, np.: usunięcia spisu treści lub dodawania/usuwania stron/interlinii itp. w miejscach nieprzewidzianych przez program.

Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów merytorycznych lub ortograficznych leży po stronie autora. W zakres obowiązków Asystenta osobistego nie wchodzi wykonanie korekty tekstu. Asystent może jedynie zwrócić uwagę autora na błędy zauważone podczas przygotowywania plików książki.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z możliwościami systemu Ridero – bezpłatnego programu do automatycznego składu książek.