Jak poprawnie zagłosować w konkursie “Misja – książka!”

Pierwszym etapem wyłaniania laureatów jest otwarte głosowanie internautów na stronie konkursu.

Aby zagłosować wystarczy wejść na stronę głosowania: https://ridero.eu/pl/konkurs/votes/ lub na stronę danej książki.

Głos można oddać również za pomocą Facebooka lub Twittera. 

Uwaga! Jedna osoba może oddać tylko jeden głos.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania poprawności oddanych głosów i wykluczenia tych, które naruszają zasady głosowania w konkursie “Misja – książka!”.