Jak przygotować książkę do konkursu?

 Przygotowanie ostatecznej wersji książki konkursowej

Przed zgłoszeniem ostatecznej wersji książki, należy upewnić się, iż książka nie zawiera żadnych błędów oraz że:

  • nauczyciel-opiekun został oznaczony, jako korektor;
  • rozdziały zostały podpisane tytułami opowiadań;
  • podrozdziały zostały podpisane imionami i nazwiskami autorów opowiadań (nazwiska są widoczne w spisie treści obok tytułu opowiadań);
  • uzupełniono stronę książki (więcej informacji: https://ridero.eu/pl/faq/?p=368).

Zachęcamy, aby na okładce nie umieszczać wszystkich autorów (szczególnie jeżeli jest ich więcej niż pięciu) – umieszczamy tu nazwę drużyny (jeżeli występuje) lub zostawiamy puste miejsce, a autorów wpisujemy jako podrozdział opowiadania oraz na stronie książki.