Kiedy zostaną ogłoszone wyniki Konkursu?

Do dnia 18 marca 2018 r. nastąpi wyłonienie Zwycięzców Konkursu: ogłoszenie listy zwycięskich Drużyn bez podania kolejności zajętych miejsc oraz lista zwycięzców nagród indywidualnych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *