Jak utworzyć tomik wierszy w Ridero?

Jeżeli podczas tworzenia książki w trybie edycji wiersze będą zaznaczone jako “Zwykły tekst”, wersy lub strofy mogą zostać niewłaściwie rozmieszczone. Zaznaczenie tekstu jako “Wiersz” pozwoli w większości przypadków uniknąć “rozsypania” się strof podczas przenoszenia wersów na następną stronę.

W sytuacji, kiedy manuskrypt ma niejednolitą formę, np.: proza przeplatana wierszami, lub gdy program nie rozpoznał załadowanego tekstu jako zbiór wierszy, zawsze można samodzielnie zaznaczyć w trybie edycji książki odpowiednie fragmenty tekstu jako wiersz. W tym celu wybierz z prawej części ekranu “Style tekstu” – “Wiersz”.

Jeżeli wiersz lub cały tomik poezji opatrzony jest mottem i/lub dedykacją, upewnij się, że motto i/lub dedykacja mają przypisany “Styl tekstu” – “Motto/dedykacja”.

Jeśli chcesz, żeby wiersze były rozmieszczone “jednym ciągiem” (czyli jeden za drugim), przypisz każdemu tytułowi wiersza styl “Podrozdział”. Jeżeli natomiast chcesz, aby każdy wiersz zaczynał się na nowej stronie, oznacz tytuły wierszy jako “Rozdział”.

Wiersze bez tytułu

Często się zdarza, że utwory poetyckie nie mają tytułów. W takiej sytuacji zalecamy zastosowanie w miejscu tytułu trzech gwiazdek. ***

Jeżeli chcesz, żeby pierwsza linijka wierszy pojawiła się w spisie treści twojego tomiku poezji, przypisz trzem gwiazdkom *** styl “Rozdział” lub “Podrozdział”.

Pamiętaj, że w Ridero spis treści tworzy się automatycznie.

Każdorazowo przez zatwierdzeniem wprowadzenia utworzonej książki do programu Ridero zalecamy obejrzenie publikacji w zakładce “Podgląd”. Tam pojawia się ostateczny kształt książki, na którym od razu widać ewentualne problemy z układem tekstu.