W jakim terminie odbywa się konkurs?

Konkurs trwa od dnia 15 września 2017 r. do dnia 18 marca 2018 r., przy czym:
(a) Opiekunowie mogą dokonywać zgłoszeń Drużyn do udziału w Konkursie od dnia 15
września 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r.;
(b) od dnia 2 października 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. dokonywać można
zgłoszenia Zbiorów przez zgłoszone Drużyny;
(c) od dnia 15 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. odbywać się będzie głosowanie
Internautów na Zbiory zgłoszone przez Drużyny do udziału w Konkursie;
(d) do dnia 18 marca 2018 r. nastąpi wyłonienie Zwycięzców Konkursu: ogłoszenie listy zwycięskich Drużyn bez podania kolejności zajętych miejsc oraz lista zwycięzców
nagród indywidualnych.