Czym różni się Ridero od tradycyjnego wydawnictwa?

  • Dzięki Ridero każdy może wydać swoją książkę, nie ingerujemy w treść publikacji, pomagamy jedynie uzyskać książkę o profesjonalnym wyglądzie i wysokiej jakości.
  • Autor sam decyduje o formie swojego dzieła, ma decydujący wpływ na wygląd publikacji.
  • Przekształcenie tekstu w książkę odbywa się automatycznie online, dzięki jedynemu w swoim rodzaju programowi Ridero. Rozpoznaje on strukturę książki i tworzy automatycznie spis treści i inne elementy publikacji.
  • Rejestracja w serwisie, utworzenie książki, jej okładki oraz przekazanie książki do opublikowania są całkowicie bezpłatne.
  • Autor może wielokrotnie zmieniać  i modyfikować treść i wygląd swojej książki, aż będzie całkowicie zadowolony z efektu.
  • Autor może korzystać z bezpłatnych szablonów okładki, lub załadować własną.
  • Ridero oferuje dodatkowe usługi dając wybór autorowi, czy chce utworzyć książkę samodzielnie czy skorzystać z pomocy profesjonalistów.
  • Ridero bezpłatnie pomaga w promocji książki tworząc landing page – stronę własną książki, na której autor może uzupełniać informacje o swojej publikacji. Wkrótce też Ridero umożliwi wykupywanie różnych pakietów promocyjnych, dając wybór autorowi w jaki sposób i jakimi środkami chce reklamować swoją książkę.