Jak przygotować do publikacji książkę załadowaną do systemu Ridero?

Po załadowaniu książki należy kliknąć na jej tytuł w spisie książek i przejść do trybu edycji. Pierwszy etap przygotowania książki to edycja tekstu.

Należy  sprawdzić czy system prawidłowo rozpoznał układ książki. Jeżeli załadowali Państwo plik z niesformatowanym tekstem lub skopiowali i wstawili tekst w okno edytora, należy sformatować tekst używając “Stylów tekstu”.

Aby zmienić format fragmentu tekstu trzeba zaznaczyć wybrany akapit i wybrać odpowiedni “Styl tekstu” np. Rozdział, Podrozdział, Cytat, Wiersz, itd.

Dodatkowo można zmieniać wygląd tekstu za pomocą przycisków znajdujących się w górnej listwie narzędziowej np. Pogrubienie, Kursywa, Indeks dolny i górny, wstawianie przypisów. Istnieje możliwość dodawania ilustracji o wielkości nie mniejszej niż 400x400px. za pomocą ikony Wstaw obraz.

Układ tekstu oraz czcionkę można zmieniać wybierając odpowiedni “Szablon tekstu”.

Zmiany rozmiarów marginesów, odstępów, wyrównanie i justowanie tekstu są możliwe tylko za pomocą wyboru innego “Szablonu tekstu”, gdyż stanowią one integralną część danego szablonu.

Prosimy zwrócić uwagę na “Spis treści”. Przy każdej zmianie stylu tekstu na “Część”, “Rozdział” i “Podrozdział” zmienia się wygląd spisu treści.

System nie zapisuje zmian automatycznie, dlatego prosimy co jakiś czas kliknąć na symbol dyskietki na listwie narzędziowej żeby zachować zmiany.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *