Kiedy otrzymam statystyki sprzedaży od poszczególnych dystrybutorów?

Statystki sprzedaży uaktualniane są od razu po otrzymaniu od nas raportów z e-księgarni. Dni raportowania różnią się u danego e-dystrybutora:
Poszczególne e-księgarnie przesyłają raporty sprzedaży w następujących ramach czasowych:
Virtialo: od 1. do 3. dnia danego miesiąca;
Ridero – statystyki sprzedaży aktualizują się na bieżąco, od razu po dokonaniu przez czytelnika zakupu publikacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *