Kiedy otrzymam statystyki sprzedaży od poszczególnych dystrybutorów?

Statystki sprzedaży uaktualniane są od razu po otrzymaniu przez nas raportów sprzedaży od dystrybutorów. Dni raportowania różnią się u danego e-dystrybutora:
Virtualo: od 1. do 3. dnia danego miesiąca;
Ridero – statystyki sprzedaży aktualizują się na bieżąco, po dokonaniu przez czytelnika zakupu publikacji.