Na czym polega usługa dystrybucji książki drukowanej w księgarni bonito.pl?

 

Księgarnia internetowa bonito.pl jest niekwestionowanym liderem wśród sprzedawców książek drukowanych w Polsce, a dystrybuowane publikacje znajdują się na jednej z najwyższych pozycji podczas wyszukiwania tytułu w internecie. Ponadto Bonito gwarantuje wysłanie zakupionej książki w ciągu jednego dnia!

Aby skorzystać z nowej, prestiżowej usługi dystrybucji książek drukowanych w bonito.pl, należy zaznaczyć tę opcję w zakładce “Uruchom sprzedaż swojej książki”, wpisać w odpowiednie okienko cenę detaliczną książki (wedle uznania, jednakże nie mniejszą niż 25 zł – koszt druku minimalnego nakładu dla księgarni) oraz kliknąć “Zamów usługę”. W ciągu 2 dni roboczych na adres e-mail, podany przy rejestracji w systemie, zostanie wysłana faktura pro forma, zawierająca wszelkie niezbędne dane do uiszczenia jednorazowej opłaty aktywacyjnej. Po opłaceniu faktury zostaje uruchomiony proces wprowadzenia pozycji wydawniczej do dystrybucji w e-księgarni bonito.pl. Trwa on około 3 – 4 tygodni (łącznie z drukiem książki).

Jednorazowa opłata aktywacyjna to jedynie 199 zł za książkę czarno-białą w oprawie miękkiej i 299 zł za książkę czarno-białą w oprawie twardej (dotyczy publikacji do 350 stron). Książka kolorowa podlega indywidualnej wycenie (w tym celu należy skontaktować się Działem Obsługi Autorów drogą mailową: support@ridero.pl).

Opłata obejmuje wprowadzenie do księgarni bonito.pl książki w wersji papierowej oraz całościową koordynację przez doradcę Ridero procesu dystrybucji i sprzedaży:

 

  • wykonanie wszystkich czynności związanych z dystrybucją książki: druk, dodruk oraz dostawa książek do hurtowni Bonito;
  • regulację kwestii prawnych związanych z dystrybucją;
  • dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności związanych z rozliczeniami sprzedaży;
  • rozporządzanie zwrotami książek bez obciążania tą procedurą Autora;
  • indywidualną konsultację dotyczącą ustalenia ceny detalicznej książki drukowanej w zależności od oczekiwanego zarobku za sprzedaż 1 egzemplarza oraz kosztów związanych z drukiem książki;
  • comiesięczne udostępnianie statystyk sprzedaży oraz koordynację wypłaty honorarium autorskiego;
  • zachowanie gwarantowanego terminu dystrybucji książki papierowej, wynoszącego 3 miesiące, licząc od dnia jej wprowadzenia do sprzedaży w Bonito. (Po upływie ww. terminu dystrybutor Bonito samodzielnie podejmuje decyzję o kontynuowaniu współpracy zgodnie z dotychczasowymi wynikami sprzedaży.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *