Czy nauczyciel może być opiekunem tylko jednego zespołu?

Nie, jeden nauczyciel może być opiekunem więcej niż jednego zespołu, ale każdy zespół może mieć tylko jednego opiekuna.