Jakich czcionek, zdjęć, ilustracji można użyć podczas samodzielnego tworzenia okładki?

Należy użyć czcionek dostarczanych na licencji open source, aby nie złamać Praw Autorskich. Zalecenie to dotyczy także rysunków i fotografii.

Podczas korzystania z ilustracji i fotografii należy być szczególnie ostrożnym. Radzimy używać własnych elementów graficznych lub, jeśli nie jest to możliwe, zawrzeć umowy z posiadaczami praw autorskich.