Jaki rodzaj ilustracji można użyć jako element graficzny okładki książki?

By stworzyć okładkę książki, której elementem ma być ilustracja, pamiętaj o kilku zasadach, które regulują kwestie prawne:

  1. Możesz użyć ilustracji, którą sam stworzyłeś.
  2. Jeśli chcesz użyć ilustracji innego autora, potrzebna jest jego zgoda. Możesz w tym celu zawrzeć z nim umowę o przeniesienie praw do ilustracji, lub o udzielenie licencji na jej wykorzystanie jako elementu okładki Twojej książki. Jeśli ilustrację stworzyło kilku autorów – zgodę taką potrzebujesz od każdego z nich.
  3. Możesz użyć ilustracji, co do której prawa majątkowe autorskie wygasły, a ona znajduje się w tzw. domenie publicznej.
  4. Pamiętaj, że gdy ilustracja zawiera wizerunek konkretnej osoby, to aby zgodnie z prawem opublikować książkę z takim wizerunkiem na okładce, musisz posiadać także zgodę tej osoby.