Co wchodzi w zakres usługi “Profesjonalny korektor PLUS”?

Profesjonalny korektor PLUS poprawi, zarówno w tekście Państwa książki jak i na okładce:

  • błędy ortograficzne i interpunkcyjne;
  • błędy gramatyczne i składniowe, związane z budową zdań;
  • błędy fleksyjne, dotyczące prawidłowej odmiany wyrazów;
  • błędy leksykalne, polegające na niewłaściwym użyciu wyrazów;
  • podstawowe błędy stylistyczne.

W razie jakichkolwiek pytań profesjonalny korektor PLUS skontaktuje się z Państwem w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Uprzejmie przypominamy, że korekta z elementami redakcji nie ingeruje w zawartość merytoryczną treści książki, ani w całościowy styl wypowiedzi literackiej autora, nie poprawia niejasności formy literackiej, skrótów myślowych oraz spójności logicznej tekstu. Profesjonalny korektor PLUS poprawia tylko podstawowe błędy stylistyczne oraz dba o ogólną komunikatywność przekazu.

Cena za usługę “Profesjonalny korektor PLUS” to 169 zł (brutto) za jeden arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami).

Minimalna wartość zamówienia to 169 zł (brutto), czyli równowartość kwoty za jeden arkusz wydawniczy. Oczywiście, istnieje możliwość zamówienia usługi “Profesjonalny korektor PLUS” dla tekstów krótszych. W takim przypadku kwota 169 zł (brutto) obowiązuje bez względu na objętość publikacji.

Czas realizacji usługi “Profesjonalny korektor PLUS” wynosi od 7 dni roboczych, w zależności od objętości tekstu oraz jego formy. Szczegółowe informacje odnośnie konkretnego zamówienia można każdorazowo uzyskać, pisząc na support@ridero.pl.

Wykonanie i naniesienie korekty następuje w dokumencie tekstowym (np. Word) w tzw. opcji śledzenia zmian. Oznacza to, że profesjonalny korektor przejrzyście zaznaczy w dokumencie tekstowym Państwa książki wszystkie naniesione poprawki oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, opatrzy je stosownym komentarzem. Otrzymają Państwo zatem dwa pliki: plik do wglądu z widocznymi poprawkami oraz poprawiony plik końcowy – z naniesioną już korektą. Jeżeli wcześniej umieścili Państwo tekst książki w systemie Ridero, konieczne będzie powtórne utworzenie książki w naszym systemie z poprawionego przez profesjonalnego korektora dokumentu tekstowego.

Uwaga: Autor ma możliwość zgłoszenia ewentualnych uwag do wykonanej korekty w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji o zakończeniu korekty. Usługę uważa się za przyjętą i zaakceptowaną przez autora, jeżeli reklamacja nie zostanie wysłana w ciągu 1 miesiąca od jej zakończenia.