Co wchodzi w zakres usługi “Profesjonalny korektor PLUS”?

Profesjonalny korektor PLUS poprawi, zarówno w tekście Państwa książki jak i na okładce:

  • błędy ortograficzne i interpunkcyjne;
  • błędy gramatyczne i składniowe, związane z budową zdań;
  • błędy fleksyjne, dotyczące prawidłowej odmiany wyrazów;
  • błędy leksykalne, polegające na niewłaściwym użyciu wyrazów;
  • podstawowe błędy stylistyczne.

W razie jakichkolwiek pytań profesjonalny korektor PLUS skontaktuje się z Państwem w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Uprzejmie przypominamy, że korekta z elementami redakcji nie ingeruje w zawartość merytoryczną treści książki, ani w całościowy styl wypowiedzi literackiej autora, nie poprawia niejasności formy literackiej, skrótów myślowych oraz spójności logicznej tekstu. Profesjonalny korektor PLUS poprawia tylko podstawowe błędy stylistyczne oraz dba o ogólną komunikatywność przekazu.

Cena za usługę “Profesjonalny korektor PLUS” to 120 zł (brutto) za jeden arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami). W przypadku poezji wynosi ona 17 groszy za jeden wers. W systemie Ridero nie ma specjalnego kalkulatora do wyliczenia ceny za korektę poezji. Autor może samodzielnie obliczyć kwotę końcową, mnożąc liczbę wersów przez 17 groszy (brutto), lub napisać na support@ridero.pl, z prośbą o przygotowanie wyceny usługi.

Minimalna wartość zamówienia to 120 zł (brutto), czyli równowartość kwoty za jeden arkusz wydawniczy. Oczywiście, istnieje możliwość zamówienia usługi “Profesjonalny korektor PLUS” dla tekstów krótszych. W takim przypadku kwota 120 zł (brutto) obowiązuje bez względu na objętość publikacji.

Czas realizacji usługi “Profesjonalny korektor PLUS” wynosi od 7 dni roboczych, w zależności od objętości tekstu oraz jego formy. Szczegółowe informacje odnośnie konkretnego zamówienia można każdorazowo uzyskać, pisząc na support@ridero.pl.

Wykonanie i naniesienie korekty następuje w dokumencie tekstowym (np. Word) w tzw. opcji śledzenia zmian. Oznacza to, że profesjonalny korektor przejrzyście zaznaczy w dokumencie tekstowym Państwa książki wszystkie naniesione poprawki oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, opatrzy je stosownym komentarzem. Otrzymają Państwo zatem dwa pliki: plik do wglądu z widocznymi poprawkami oraz poprawiony plik końcowy – z naniesioną już korektą. Jeżeli wcześniej umieścili Państwo tekst książki w systemie Ridero, konieczne będzie powtórne utworzenie książki w naszym systemie z poprawionego przez profesjonalnego korektora dokumentu tekstowego.