Co to znaczy, że osoby uprawnione muszą udzielić licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL do opowiadań?

Wszystkie opowiadania zgłoszone do Konkursu muszą zostać udostępnione na  licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL, dostępne pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl która zezwala na  kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie; adaptację — remiksowanie, zmienianie i tworzenie na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego. Dzięki uzyskanej od członków zespołów licencji, Organizatorzy będą mogli opublikować zgłoszone do Konkursu zbiory, które zostaną przyjęte do pierwszego etapu (głosowania internautów). Uczniowie powyżej 18 roku życia samodzielnie udzielają pisemnie licencji. W imieniu uczniów poniżej 18 roku życia licencji pisemnie udzielają rodzice lub opiekunowie prawni.