Możliwość użycia kadrów filmowych jako ilustracji w książce

Co do zasady, użycie kadrów filmowych, jako ilustracji w książce wymaga zgody podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do niego (najczęściej producentowi). Wyjątek stanowią kadry filmowe (czy też całe filmy) co do których wygasły już majątkowe prawa autorskie. Zasadniczo, zgodnie z prawem polskim, w przypadku utworu audiowizualnego (a więc filmu) prawa majątkowe autorskie wygasają z upływem 70 lat licząc od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego. Należy pamiętać też, że w sytuacji gdy kadr filmu zawiera także wizerunek osoby fizycznej. Koniecznym jest uzyskanie zgody tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku, na potrzeby publikacji książki.

Wątpliwa jest legalność skorzystania z kadru filmowego na potrzeby stworzenia okładki książki, z powołaniem się na tzw. „prawo cytatu”. Zgodnie z prawem polskim bowiem wolno przytaczać w utworach urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, jednak tylko w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami. Stworzenie okładki takim celem nie wydaje się być.