Jakie są kryteria oceny TOP 50 książek przez Jury?

Każdy członek Jury będzie dokonywał oceny w następujący sposób:

1. Ocena każdego Zbioru jako całości poprzez przyznanie punktów składowych za:

  • tematykę, wartość literacką opowiadań w skali od 1 do 5 pkt;
  • jakość i estetykę publikacji – okładkę, typografię, ilustracje, kompozycję, czcionki, styl
    publikacji w skali od 1 do 5 pkt.

2. Wybór jednego najlepszego opowiadania, biorąc pod uwagę jego zawartość literacką wg kryterium członka Jury.

Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach:

1. Kategoria Główna: nagroda za Najwyżej punktowany Zbiór poprzez zsumowanie punktów
oddanych na Zbiór przez każdego z pięciu członków Jury. 6 laureatów (Laur Złotego Pióra, Laur Srebrnego Pióra oraz Laur Brązowego Pióra);

2. Kategoria Specjalna: nagrody za Najlepsze opowiadanie. Dla 5 laureatów – wybranych przez Jury.

W przypadku nierozstrzygającej punktacji ocenianych Zbiorów – ostateczny wybór laureatów przez Jury zostanie dokonany w drodze głosowania. Przy czym w przypadku równej liczby głosów, głos przewodniczącego (Pani Beaty Stasińskiej) jest rozstrzygający.