Jakie są kryteria oceny opowiadań przez Jury?

Każdy członek Jury oceni każdy zbiór jako całość, przyznając następujące punkty: a) za tematykę, wartość literacką opowiadań w skali do 1 do 5 pkt. b) za jakość i estetykę publikacji (okładkę, typografię, ilustracje, kompozycję, czcionki, styl publikacji) w skali od 1 do 5 pkt. Ponadto każdy członek Jury dokona wyboru najlepszego opowiadania, biorąc pod uwagę […]

Continue reading →

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczestnikami Konkursu mogą być: (a) uczniowie kl. VII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół gimnazjalnych (I Grupa Wiekowa); (b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (II Grupa Wiekowa). Uczestnicy biorą udział w Konkursie w drużynach (dalej jako „Drużyna”) składających się z od 3 do 10 uczniów z danej Grupy Wiekowej, którzy: (a) są uczniami jednej szkoły z terytorium Rzeczypospolitej […]

Continue reading →

Czy dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody?

Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach:  (a) Nagrody w I Grupie Wiekowej:  i. Dla najlepszego Zbioru (nagradzani są wszyscy uczniowie tworzący daną Drużynę oraz ich Opiekun): A. Za zajęcie I miejsca, B. Za zajęcie II miejsca, C. Za zajęcie III miejsca. ii. Nagrody specjalne – przyznawane przez każdego członka Jury za najlepsze Opowiadanie dla Ucznia, […]

Continue reading →

Jak zacząć – pierwsze kroki w konkursie

Poniżej przedstawiamy kroki, które należy podjąć, żeby zostać uczestnikiem konkursu: Zapoznanie się z warunkami konkursu. Uzyskanie akceptacji Dyrekcji szkoły. Zarejestrowanie nauczyciela na stronie konkursu – w sekcji „Weź udział” -> „Dla nauczyciela”. Zebranie zespołu uczniów i rozpoczęcie pracy nad książką. UWAGA ! W momencie rejestracji nie jest konieczne podanie składu zespołu czy też parametrów książki – te […]

Continue reading →