W jakim terminie odbywa się konkurs?

Konkurs trwa od dnia 15 września 2017 r. do dnia 18 marca 2018 r., przy czym: (a) Opiekunowie mogą dokonywać zgłoszeń Drużyn do udziału w Konkursie od dnia 15 września 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r.; (b) od dnia 2 października 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. dokonywać można zgłoszenia Zbiorów […]

Continue reading →

Jak uzupełnić stronę książki konkursowej?

Bardzo ważnym elementem konkursu jest otwarte głosowanie internautów, które odbędzie się w dniach 15.12.2017-31.01.2018 r. Aby uzyskać jak największą liczbę głosów warto udostępnić stronę książki na swoich portalach społecznościowych (np. Facebook, Twitter) i zachęcić znajomych do głosowania na książkę. Jak uzupełnić stronę książki konkursowej, aby była atrakcyjniejsza?  1. Aby uzupełnić informacje o książce i autorach należy zalogować […]

Continue reading →

W jakim terminie należy zgłosić zbiory opowiadań?

Ostateczną wersję książki mogą Państwo zgłosić do 01 grudnia 2017 r. na stronie konkursowej w sekcji „Zgłoś książkę na konkurs”. Zgłoszenie książki będzie wiązało się m.in. z koniecznością podania pełnego składu zespołu oraz tytułu i tematu wiodącego zbioru opowiadań, a także akceptacją warunków opisanych w Regulaminie konkursu. Uwaga! Po zgłoszeniu książki do konkursu dokonanie w […]

Continue reading →

Jak przygotować książkę do konkursu?

 Przygotowanie ostatecznej wersji książki konkursowej Przed zgłoszeniem ostatecznej wersji książki, należy upewnić się, iż książka nie zawiera żadnych błędów oraz że: nauczyciel-opiekun został oznaczony, jako korektor; rozdziały zostały podpisane tytułami opowiadań; podrozdziały zostały podpisane imionami i nazwiskami autorów opowiadań (nazwiska są widoczne w spisie treści obok tytułu opowiadań); uzupełniono stronę książki (więcej informacji: https://ridero.eu/pl/faq/?p=368). Zachęcamy, aby na okładce nie […]

Continue reading →

Jak poprawnie zagłosować w konkursie “Misja – książka!”

Pierwszym etapem wyłaniania laureatów jest otwarte głosowanie internautów na stronie konkursu. Aby zagłosować wystarczy wejść na stronę głosowania: https://ridero.eu/pl/konkurs/votes/ lub na stronę danej książki. Głos można oddać również za pomocą Facebooka lub Twittera.  Uwaga! Jedna osoba może oddać tylko jeden głos. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania poprawności oddanych głosów i wykluczenia tych, które […]

Continue reading →

Jakie są kryteria oceny TOP 50 książek przez Jury?

Każdy członek Jury będzie dokonywał oceny w następujący sposób: 1. Ocena każdego Zbioru jako całości poprzez przyznanie punktów składowych za: tematykę, wartość literacką opowiadań w skali od 1 do 5 pkt; jakość i estetykę publikacji – okładkę, typografię, ilustracje, kompozycję, czcionki, styl publikacji w skali od 1 do 5 pkt. 2. Wybór jednego najlepszego opowiadania, […]

Continue reading →

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na […]

Continue reading →