Czy dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody?

Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach:  (a) Nagrody w I Grupie Wiekowej:  i. Dla najlepszego Zbioru (nagradzani są wszyscy uczniowie tworzący daną Drużynę oraz ich Opiekun): A. Za zajęcie I miejsca, B. Za zajęcie II miejsca, C. Za zajęcie III miejsca. ii. Nagrody specjalne – przyznawane przez każdego członka Jury za najlepsze Opowiadanie dla Ucznia, […]

Continue reading →

Jak zacząć – pierwsze kroki w konkursie

Poniżej przedstawiamy kroki, które należy podjąć, żeby zostać uczestnikiem konkursu: Zapoznanie się z warunkami konkursu. Uzyskanie akceptacji Dyrekcji szkoły. Zarejestrowanie nauczyciela na stronie konkursu – w sekcji „Weź udział” -> „Dla nauczyciela”. Zebranie zespołu uczniów i rozpoczęcie pracy nad książką. UWAGA ! W momencie rejestracji nie jest konieczne podanie składu zespołu czy też parametrów książki – te […]

Continue reading →

Jakie informacje należy podać podczas zgłaszania zbioru do Konkursu?

Zbiór powinien być opatrzony następującymi informacjam nazwa i adres Uczestnika (szkoły); nazwa Zespołu; temat wiodący Zbioru; tytuł Zbioru; imię i nazwisko Opiekuna prowadzącego dany Zbiór; adres e-mail Opiekuna prowadzącego dany Zbiór; imiona i nazwiska autorów wraz z numerem klasy; informacja o udzieleniu przez osoby uprawnione wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych […]

Continue reading →

Czy członkiem drużyny może być osoba, która wykonała ilustracje, a nie jest twórcą jednego z opowiadań?

Tak, może. Jest to indywidualna decyzja każdej drużyny – opiekun w momencie składania książki do konkursu może uwzględnić ilustratora jako członka Zespołu. W zależności od stylu oraz ilości ilustracji w książce – rola ilustracji może być nawet wiodąca. W przypadku zgłaszania ilustracji ich autor podlega Regulaminowi. Zatem wszystkie ilustracje zgłoszone do Konkursu muszą (podobnie jak […]

Continue reading →

Co to znaczy, że osoby uprawnione muszą udzielić licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL do opowiadań?

Wszystkie opowiadania zgłoszone do Konkursu muszą zostać udostępnione na  licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL, dostępne pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl która zezwala na  kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie; adaptację — remiksowanie, zmienianie i tworzenie na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego. Dzięki uzyskanej od członków zespołów licencji, […]

Continue reading →

Wspólna praca nad książką – czy opiekun może przekazać dostęp do Systemu Ridero?

Tak, może. Opiekun, rejestrując się w konkursie, otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail hasło dostępowe do Systemu Ridero. Oznacza to, iż w przypadku przekazania tego hasła uczniowi, członkowi drużyny, może on również uzyskać odstęp do Systemu Ridero. W takim przypadku loginem jest e-mail opiekuna (jest to jedynie login i nie ma związku z dostępem […]

Continue reading →