Piotr zapytał

Piotr zapytał

1997 - 2012


ISBN:
978-83-8126-780-9

O książce

Poezja w słowach i obrazach. Wiersze z przełomu wieków autora, którego twórczość nazwana została kiedyś „poezją rozdarcia posierpniowego”. Zestawiana była z twórczością Barańczaka i Kornhausera jako rozwinięcie i dopełnienie Nowej Fali. „Skarga swych moralnych i zewnętrznych wrogów określa mianem „Oni”. Jest to sformułowanie wieloznaczne, więc pozostawmy domysły… Oni są przyczyną zła, przy czym „Oni” są najbardziej ziemscy i konkretni. „Oni” to wszelka determinująca władza / — -/. W tym świecie doświadczeń dających się uogólnić, a w dodatku otoczonym aurą neurotycznego lęku i obsesji końca, jest miejsce na małą prywatność. Z podmiotem lirycznym i jego kłopotami może utożsamiać się większość Polaków. Skarga jest bliski „prawdziwej współczesności” i próbie retrospektywnej oceny realiów, trochę gorzkich, kryjących przyczyny rozczarowania światem / — -/" (A.Paluszkiewicz, H. Oleschko).

Opinie

Autor

Alek Skarga
Alek Skarga rocznik 1958; urodzony w Dębicy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; debiutował na studiach w latach 80-tych publikując swoje wiersze w Zeszytach Naukowych Koła Polonistów UJ redagowanych pod patronatem prof. Jana Błońskiego; niezależną poezję tworzy już od szkolnych lat.