Ridero
978-83-8126-780-9

Piotr zapytał

1997 - 2012

Alek Skarga

Autor książki

O książce

O książce

Poezja w słowach i obrazach. Wiersze z przełomu wieków autora, którego twórczość nazwana została kiedyś „poezją rozdarcia posierpniowego”. Zestawiana była z twórczością Barańczaka i Kornhausera jako rozwinięcie i dopełnienie Nowej Fali. „Skarga swych moralnych i zewnętrznych wrogów określa mianem „Oni”. Jest to sformułowanie wieloznaczne, więc pozostawmy domysły… Oni są przyczyną zła, przy czym „Oni” są najbardziej ziemscy i konkretni. „Oni” to wszelka determinująca władza / — -/. W tym świecie doświadczeń dających się uogólnić, a w dodatku otoczonym aurą neurotycznego lęku i obsesji końca, jest miejsce na małą prywatność. Z podmiotem lirycznym i jego kłopotami może utożsamiać się większość Polaków. Skarga jest bliski „prawdziwej współczesności” i próbie retrospektywnej oceny realiów, trochę gorzkich, kryjących przyczyny rozczarowania światem / — -/" (A.Paluszkiewicz, H. Oleschko).

O autorze

Alek Skarga

Alek Skarga rocznik 1958; urodzony w Dębicy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; debiutował na studiach w latach 80-tych publikując swoje wiersze w Zeszytach Naukowych Koła Polonistów UJ redagowanych pod patronatem prof. Jana Błońskiego; niezależną poezję tworzy już od szkolnych lat.

Herbert Oleschko Andrzej Paluszkiewicz

Uniwersalia, prawdy ogólnoludzkie Skarga przekazuje wpisując je w konkretność społeczno-polityczną Polski okresu posierpniowego. Zdajemy sobie sprawę, jakiego talentu trzeba, aby pisząc o tragicznych dniach teraźniejszości, o codziennych kłopotach, o unoszącej się nad światem zawiesinie niepewności / — — / nie wpaść banał. To zainteresowanie teraźniejszością i publicystyczna stylizacja przywodzi na myśl wiersze Barańczaka, Krynickiego czy Kornhausera…, ale Skarga nie jest pogrobowcem Nowej Fali, bo jeśli nawet napisze: „w przebraniach udają robotników” („Dzieci w kalejdoskopie”), to nie jest to normalne uzależnienie od głośnego, a składniowo podobnego tytułu tomiku Kornhausera „W fabryce udajemy smutnych rewolucjonistów”. Skarga zawdzięcza Nowej Fali odwagę zauważania problemów teraźniejszości i subiektywny charakter tych spostrzeżeń, a więc swoistą, poetycką optykę. Trudno przeciwstawić jej twórczość poety, którego poezja jest po prostu dalszym dopełnieniem.

0 odpowiedzi

Poleć znajomym

Twoi znajomi mogą rozpowszechnić informację o Twojej książce,
bo jest to łatwe a Tobie sprawi przyjemność