POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje wstępne

Ridero IT Publishing Sp. z o.o. (zwany dalej „Ridero”)darzy szacunkiem Internautów, w szczególności osoby odwiedzające stronę ridero.eu/pl/, co więcej przywiązuje szczególną wagę do ochrony ich praw. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że korzystanie z Internetu może nieść ze sobą zagrożenia. W związku z tym Ridero stara się podjąć kroki nakierowana na poszanowanie prywatności w Sieci. Obsługując niniejszą stronę internetową, Ridero gromadzi informacje pomagające dostosować ją do oczekiwań użytkowników. Niniejszy dokument – Polityka prywatności – został stworzony w celu wyjaśnienia stosowanych zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji, zobowiązań Ridero w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Internetu, a także informacji prawnych dotyczących strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

Wskazane wyżej dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi strony Ridero. By jakość serwisu była najwyższa, okazjonalnie możemy dokonywać analizy plików z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, albo czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako informacje służące do administrowania serwisem i zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania, usług LB, wsparcia serwisu. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem oraz siecią Ridero. Nie są ujawniane osobom trzecim. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania takich statystyk nie zawierają żadnych elementów, które mogą posłużyć do identyfikacji osoby przeglądającej serwis.

Cookies

W ramach strony www stosowane są następujące typy plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej,

 2. pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,

 3. „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,

 4. „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przezUżytkownika strony internetowej ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

 5. „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Ridero wykorzystuje pliki typu cookies w celu:

 1. utrzymywania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,

 2. dostosowania serwisu do potrzeb Użytkownika,

 3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,

 4. opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.

Ridero wskazuje, iż poprzez zmianę ustawień w przeglądarce, Użytkownik może wyłączyć obsługę plików „cookies”. Zazwyczaj odpowiednia opcja znajduje się w zakładce „Prywatność” lub „Ustawienia” danego programu.

Poniżej opisane zostało w jaki sposób zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

Chrome:

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.

 2. Wybierz Ustawienia.

 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.

 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.

 5. W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies.

Firefox:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.

 2. Wybierz panel Prywatność.

 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox będzie używał ustawień historiiUżytkownika.

 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę cookies.

Opera:

 1. Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz Preferencje.

 2. W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies

Ridero wskazuje, że na stronach www producentów danego programu Użytkownicy odnaleźć mogą informacje pomocne w rozwiązaniu ewentualnych problemów związanych ze zmianą ustawień plików cookies.

Adres IP

Ridero informuje, że niektóre aktywności Użytkownika w obrębie strony www, skutkują pojawieniem się w logach systemowych strony www informacji o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się ze stroną www.

Dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ze stroną www oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika na stronie www będą przetwarzane przez Ridero zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.

Ridero dokłada najwyższej staranności, by dbać o bezpieczeństwo Użytkowników w zakresie korzystania ze strony www. W tym celu stosuje odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia danych, w szczególności przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Pamiętać należy jednak, iż niestety żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.

Informowanie o zdarzeniach

Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie należy zgłaszać na adres:

Ridero IT Publishing Sp. z o.o.
ul. Św.Filipa 23/4
31-150 Kraków
Mail: support@ridero.eu

Zapytania dotyczące polityki prywatności

Jakiekolwiek pytania dotyczące powyższej polityki prywatności prosimy kierować na adres:

Ridero IT Publishing Sp. z o.o.
Św.Filipa 23/4
31-150 Kraków
Mail: support@ridero.eu

Odnośniki do innych stron (linki)

Niniejsza strona www zawiera odnośniki do innych serwisów (stron www) Ridero nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Nie jest też odpowiedzialny za treści zamieszczane na innych stronach www, ani za sposób ich wykorzystywania przez Użytkowników. Sugerujemy, by po przejściu na inne strony www, sięgnąć do odpowiedniej zakładki i zapoznać się z polityka prywatności przez nie stosowaną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony ridero.eu/pl.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych w celu realizacji umów zawieranych z Użytkownikiem, jest Ridero. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkowników będą wykorzystywane doraźnie i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów. Każdy Użytkownik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.

Ridero przekazuje dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności ePrzelewem lub kartą płatniczą spółce PayLane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowy pod nr 0000227278. Dane osobowe przekazywane są w celu i w zakresie niezbędnych do zrealizowania przez PayLane Spółka z ograniczoną odpowiedzialności procesu płatności.

Dostępność

Ridero podejmuje starania, aby zagwarantować swoim Użytkownikom nieprzerwany dostęp do strony www.

Informacje prawne

Strona ridero.eu/pl jest własnością:

Ridero IT Publishing Sp. z o.o.

adres: ul. Św.Filipa 23/4
31-150 Kraków
Polska
Nr KRS:     0000549683
Nr NIP: 678-315-40-52

Prawa autorskie

Podmiotem majątkowych praw autorskich do utworów stanowiących stronę ridero.eu/pl jest Ridero. Jakiekolwiek użycie któregokolwiek utworu lub jego fragmentu do celów innych niż prawem dozwolony użytek osobisty, regulowany ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wymaga uprzedniej zgody Ridero wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

Natomiast Ridero nie jest podmiotem praw autorskich publikacji wykonywanych za pośrednictwem strony ridero.eu/pl i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa związane z owymi publikacjami.

Zmiany

Wszelkie zmiany w polityce prywatności znajdą odpowiednie odzwierciedlenie w niniejszym dokumencie.