Opublikowanie książki napisanej przy pomocy sztucznej inteligencji (AI) w systemie Riderò

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2024 r. w regulaminie serwisu Riderò zostaną wprowadzone istotne zmiany dotyczące książek, które zostały w części lub całości utworzone przy pomocy sztucznej inteligencji (AI). Aktualizacja jest skierowana wyłącznie do Autorów, którzy do napisania swojej publikacji wykorzystali w jakimś stopniu narzędzie AI do wygenerowania tekstu, np. ChatGPT.

Informacje dla Autorów, którzy samodzielnie napisali książkę bez pomocy AI

Zmiany w regulaminie nie dotyczą Autorów, którzy do napisania swojej książki nie korzystali z pomocy sztucznej inteligencji, czyli nie generowali treści publikacji np. za pomocą ChatGPT. Tacy Autorzy nie powinni wprowadzać żadnych zmian w opublikowanych książkach. Współpraca pozostaje na dotychczasowych warunkach. 

Informacje dla Autorów, którzy korzystają z pomocy AI do utworzenia treści książki

Jeśli Autor wygenerował fragment lub całość książki przy pomocy sztucznej inteligencji, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami: 

Jeżeli taka publikacja została już opublikowana w systemie Riderò:

 1. W polu „Podtytuł” (w zakładce „Publikacja”) proszę zaznaczyć, że „Książka została utworzona przy pomocy AI”. (Zdanie: „Książka została utworzona przy pomocy AI” należy wpisać do pola „Podtytuł”).
 2. W przypadku, gdy e-book jest dostępny w e-księgarniach partnerskich, w związku z wymaganiami dystrybutora w polu „Informacje o książce” (w zakładce „Publikacja”) również należy zaznaczyć, że publikacja została utworzona przy pomocy AI. (Wystarczy pod opisem książki dodać zdanie: „Książka została utworzona przy pomocy AI”).
 3. Następnie należy zapisać zmiany i przekazać książkę do ponownej publikacji poprzez przycisk „Opublikuj”. 

W przypadku książki z użyciem AI, która jeszcze nie została wydana, przed przekazaniem do opublikowania:

 1. W polu „Podtytuł” (w zakładce „Publikacja”) proszę zaznaczyć, że  „Książka została utworzona przy pomocy AI”. (Zdanie: „Książka została utworzona przy pomocy AI” należy wpisać do pola „Podtytuł”).
 2. W polu „Informacje o książce” (w zakładce „Publikacja”) także proszę zaznaczyć, że publikacja została utworzona przy pomocy AI. (Wystarczy pod opisem książki dodać zdanie: „Książka została utworzona przy pomocy AI”). Ten punkt dotyczy Autorów, którzy zaznaczyli sprzedaż e-booka poprzez dystrybutora Virtualo.
 3. Następnie należy zapisać zmiany i przekazać książkę do opublikowania poprzez przycisk „Opublikuj”. 

Ważne informacje

 • Publikacje oznaczone napisem „Książka została utworzona przy pomocy AI” zostaną dodane w Księgarni Riderò do osobnej zakładki dostępnej pod linkiem: https://ridero.eu/pl/listing/sztuczna_inteligencja/
 • Dystrybucja takich książek odbywa się w takim samym trybie, jak w przypadku książek napisanych bez użycia AI, jednak tylko pod warunkiem, że w opisie publikacji Autor zawrze informacje o wykorzystaniu sztucznej inteligencji (patrz: pkt. nr 2).  
 • Zarobek Autora takiej książki nie podlega zmianom i będzie wypłacany według dotychczas ustalonych zasad. 

Co, jeśli Autor nie zgadza się na dostosowanie się do zmian?

 • Jeśli Autor, który wykorzystał sztuczną inteligencję do napisania treści książki, nie zgadza się, by wprowadzić zmiany w publikacji, prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez wysłanie wiadomości na adres: support@ridero.pl. W takiej sytuacji książka zostanie wycofana ze sprzedaży w Księgarni Riderò i e-księgarniach partnerskich. 

Gdzie znaleźć zaktualizowany regulamin?

 • Zaktualizowana treść regulaminu dostępna jest na naszej stronie internetowej w sekcji „Regulamin Riderò” oraz po kliknięciu w ten przycisk: „Regulamin”.

Uwaga! Publikując książkę w systemie Riderò, Autor zgadza się z regulaminem i oświadcza, że jest odpowiedzialny za podanie nieprawdziwych informacji i naruszenie prawa konsumenta. Publikacja nie powinna wprowadzać czytelnika w błąd, np. sprawiać wrażenia, że została napisana przez człowieka, podczas gdy w rzeczywistości została wygenerowana przez sztuczną inteligencję.