Wymagana objętość

Aby książka mogła otrzymać numer ISBN, jej objętość powinna wynosić co najmniej pół arkusza wydawniczego, tj. 20 000 znaków ze spacjami.

Ze względów technicznych książka przekazywana do publikacji w wersji drukowanej nie powinna zawierać mniej niż 17 stron i więcej niż 1150 stron. W przypadku bardzo dużej objętości zalecamy rozbicie tekstu na dwa tomy. Liczba stron książki widoczna jest w zakładce „Podgląd”.