Kwestie prawne

Jeżeli książka zawiera fragmenty zaczerpnięte z innych źródeł, należy o nich poinformować w przypisach. Brak stosownych informacji może stanowić podstawę do podejrzenia o plagiat.

Na okładce i/lub wewnątrz publikowanej książki Autor może umieścić ilustracje/zdjęcia, do których publikacji ma prawa bądź formalną zgodę lub które są na wolnej licencji. Źródło grafiki należy podać w zakładce „Publikacja”, w części „Nad książką pracowali”.