Uciekany

Uciekany

Na wielokulturowej Zamojszczyźnie


O książce

„Uciekany. Na wielokulturowej Zamojszczyźnie” — od razu kieruje myśl czytelnika ku głównemu tematowi zbioru. Będzie to więc książka o relacjach zamościan, mieszkańców regionu i szerzej Polaków z przedstawicielami innych narodowości i religii: Ukraińcami (przez wieki żyliśmy blisko, jak to na pograniczu), Żydami (których w naszych miastach bywało więcej niż Polaków), Ormianami, Rusinami i Rosjanami, Niemcami, Austriakami, Turkami, Kozakami itd., z unitami i prawosławnymi, czyli z sąsiadami i „obcymi”, przyjaciółmi i wrogami, bliskimi i „tymi innymi” (...). Pierwsza cześć tytułu — “Uciekany” — stawia przed nami zagadkę. Słowo to autor wyłowił, ratując zapewne od zapomnienia, właśnie z archiwalnej relacji świadka historii. Znaczy ono tyle co “bieżeńcy”. I tak oto trafiamy w rok 1915, na wschodnie rubieże i też stajemy się świadkami wielkiej tułaczki kilku milionów ludzi zmuszonych do opuszczenia domów przez przegrywającą wojnę Rosję. Dziś mówi się o nich “zapomniani uchodźcy”. Nową książkę autor ułożył w zbiór ciekawostek i anegdot historycznych i obyczajowych z różnych czasów, od wieku XVI po XX, tworząc coś na kształt “silva rerum” i patrząc na historię z perspektywy pojedynczego człowieka. Podobnie skomponował swoje poprzednie zbiory historycznych tekstów, których uzupełnieniem jest “Uciekany…”. Anna Rudy (ze wstępu)

Opinie

Ta książka ma nie opinii, po raz pierwszy zostawić swoją opinię!

Autor

Bogdan Nowak
Bogdan Nowak — historyk, regionalista, dziennikarz. Dotychczas wydał książki: „Wizjoner na strychu. Wojenna Zamojszczyzna”, „Państwo Zamojskie. Przeciwko czarownicom, duchom i najeźdźcom” oraz „Teatr Tragiczny. Dramaty”. Jest także m.in. współautorem wydanego w 2018 r. albumu pt. „Skarb znaleziony na strychu”. Większość tekstów zamieszczonych w najnowszej książce Nowaka opublikowano wcześniej (zwykle w zmienionej formie) na łamach Kroniki Tygodnia.

Inne książki tego autora

Do dzieła!
Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!