Uciekany

Uciekany

Na wielokulturowej Zamojszczyźnie


ISBN:

O książce

Nową książkę autor ułożył w zbiór ciekawostek i anegdot historycznych i obyczajowych z różnych czasów, od wieku XVI po XX, tworząc coś na kształt “silva rerum” i patrząc na historię z perspektywy pojedynczego człowieka. Podobnie skomponował swoje poprzednie zbiory historycznych tekstów, których uzupełnieniem jest “Uciekany…”. (ze wstępu).

Opinie

Autor

Bogdan Nowak
Bogdan Nowak — historyk, regionalista, dziennikarz. Dotychczas wydał książki: „Wizjoner na strychu. Wojenna Zamojszczyzna”, „Państwo Zamojskie. Przeciwko czarownicom, duchom i najeźdźcom” oraz „Teatr Tragiczny. Dramaty”. Jest także m.in. współautorem wydanego w 2018 r. albumu pt. „Skarb znaleziony na strychu”. Większość tekstów zamieszczonych w najnowszej książce Nowaka opublikowano wcześniej (zwykle w zmienionej formie) na łamach Kroniki Tygodnia.