Państwo Zamojskie

Państwo Zamojskie

Przeciwko czarownicom, duchom i najeźdźcom


Proza współpczesna
Polski
Objętość:
403 str.
ISBN:
978-83-8104-371-7

O książce

„Moja babka widziała śmierć, która kroczyła po polach. Była to postać wielka i straszna, ale zgodna z dawnymi wyobrażeniami o porządku świata i zaświatów. W dzieciństwie słyszałem też opowieści o błąkających się po wsiach i bezdrożach Zamojszczyzny duchach zmarłych, utaplanych w błocie diabełkach, które siedziały w przydrożnych rowach oraz o tym, że na bagnach można czasami zobaczyć tajemnicze błękitne ogniki lub — gdy się ma mniej szczęścia — wykrzywione twarze topielców” (ze wstępu).

Opinie

Ta książka ma nie opinii, po raz pierwszy zostawić swoją opinię!

Autor

Bogdan Nowak
Bogdan Nowak
Bogdan Nowak urodził się w 1972 r. w Zamościu. Ukończył archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jego praca magisterska została opublikowana przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w obszernej, zbiorowej monografii pt. „Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych”. Dotychczas napisał także książki pt. „Państwo Zamojskie”, „Wizjoner na strychu”, „Teatr Tragiczny. Dramaty” (wszystkie wydane w Ridero). Jest także współautorem albumu pt. „Wieś lubelska w fotografiach końca XIX — 1. połowy XX wieku (publikacja została wydana przez Muzeum Zamojskie w Zamościu) oraz kilkuset obszernych, popularnonaukowych artykułów na temat dziejów Zamościa i Zamojszczyzny. Ukazały się na łamach Kroniki Tygodnia, Tygodnika Zamojskiego, Dziennika Wschodniego i Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego. Jest także założycielem zamojskiego Teatru Tragicznego Piątej Strony Świata (został za to uhonorowany przez prezydenta Zamościa tytułem „Animator kultury 2011”) oraz współzałożycielem zespołu Ofensywa Brunetów. Za książkę „Wizjoner na strychu” Bogdan Nowak otrzymał nominację w ogłoszonym przez redakcję Kuriera Lubelskiego plebiscycie „Człowiek Roku 2017” (w kategorii Zamość, kultura).
Inne książki tego autora

Do dzieła!

Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!