O autorze

Bogdan Nowak — historyk, regionalista, dziennikarz. Dotychczas wydał książki: „Wizjoner na strychu”” „Uciekany. Na wielokulturowej Zamojszczyźnie” oraz „Teatr Tragiczny. Dramaty”. Jest także współautorem albumów: „Skarb znaleziony na strychu” oraz „Wieś lubelska w fotografiach końca XIX — 1. połowy XX w”. Napisał także ponad dwieście obszernych, popularnonaukowych artykułów na temat Zamościa i Zamojszczyzny, które ukazały się na łamach kilku czasopism.