Bogdan Nowak

Inne książki tego autora

O autorze

Bogdan Nowak urodził się w 1972 r. w Zamościu. Ukończył archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jego praca magisterska została opublikowana przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w obszernej, zbiorowej monografii pt. „Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych”. Dotychczas napisał także książki pt. „Państwo Zamojskie”, „Wizjoner na strychu”, „Teatr Tragiczny. Dramaty” (wszystkie wydane w Ridero). Jest także współautorem albumu pt. „Wieś lubelska w fotografiach końca XIX — 1. połowy XX wieku (publikacja została wydana przez Muzeum Zamojskie w Zamościu) oraz kilkuset obszernych, popularnonaukowych artykułów na temat dziejów Zamościa i Zamojszczyzny. Ukazały się na łamach Kroniki Tygodnia, Tygodnika Zamojskiego, Dziennika Wschodniego i Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego. Jest także założycielem zamojskiego Teatru Tragicznego Piątej Strony Świata (został za to uhonorowany przez prezydenta Zamościa tytułem „Animator kultury 2011”) oraz współzałożycielem zespołu Ofensywa Brunetów. Za książkę „Wizjoner na strychu” Bogdan Nowak otrzymał nominację w ogłoszonym przez redakcję Kuriera Lubelskiego plebiscycie „Człowiek Roku 2017” (w kategorii Zamość, kultura).