O autorze

Bogdan Nowak — historyk, regionalista, dziennikarz. Jest autorem kilku książek oraz wielu artykułów opisujących historię Zamojszczyzny.