E-book
13.23
Rzecz
o KAROLU RÓŻYCKIM

Rzecz o KAROLU RÓŻYCKIM

— naczelniku powstania na Wołyniu w 1831 r.


Objętość:
72 str.
ISBN:
978-83-65543-02-8

O książce

Książeczka” Rzecz o Karolu Różyckim — naczelniku powstania na Wołyniu w 1831 r.” opowiada o żołnierzu i patriocie dla którego w całym jego życiu najważniejsze było hasło : „Wszystko dla Ojczyzny, nic dla mnie”. Życiorys Karola Różyckiego był niepowtarzalnym, bogatym w czyny losem żołnierza pragnącego „wybić się na niepodległość”. Najpierw, dopóki sił mu starczyło, usiłował orężem wyrąbać drogę do polskiej niepodległoś- ci, potem popierał i łączył się z każdym czynem dobrym, pożytecznym ojczyżnie.

Opinie

3 lutego 2016, o 18:04

3 lutego 2016, o 18:04

3 lutego 2016, o 18:03

3 lutego 2016, o 18:03

3 lutego 2016, o 18:03

Autor

Marek Duszak
Marek
Marian Stanisław Duszak ur. 12.09.1948 r. w Elblągu, nauczyciel historii. 13.grudnia 1981 r. internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie. Po wyjściu kolporter prasy podziemnej. Autor tekstów o tematyce społeczno — politycznej, a zwłaszcza historycznej. Przewodniczący Koła Miejskiego ZChN w latach 1990—1992. Autor książek : — " Czekając na wyrok”; — " Nie oddamy Sierpnia”; — " Wesołek”. Wszystkie teksty podpisywał imieniem Marek. W styczniu 2013 r. odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności przez Prezydenta RP.

Inne książki tego autora

Do dzieła!
Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!