Ridero

Rzecz o KAROLU RÓŻYCKIM

— naczelniku powstania na Wołyniu w 1831 r.

Elektroniczna

Marek Duszak

Autor książki

O książce

Książeczka” Rzecz o Karolu Różyckim — naczelniku powstania na Wołyniu w 1831 r.” opowiada o żołnierzu i patriocie dla którego w całym jego życiu najważniejsze było hasło : „Wszystko dla Ojczyzny, nic dla mnie”. Życiorys Karola Różyckiego był niepowtarzalnym, bogatym w czyny losem żołnierza pragnącego „wybić się na niepodległość”. Najpierw, dopóki sił mu starczyło, usiłował orężem wyrąbać drogę do polskiej niepodległoś- ci, potem popierał i łączył się z każdym czynem dobrym, pożytecznym ojczyżnie.

O autorze

Marek Duszak

Marian Stanisław Duszak ur. 12.09.1948 r. w Elblągu, nauczyciel historii. 13.grudnia 1981 r. internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie. Po wyjściu kolporter prasy podziemnej. Autor tekstów o tematyce społeczno — politycznej, a zwłaszcza historycznej. Przewodniczący Koła Miejskiego ZChN w latach 1990—1992. Autor książek : — " Czekając na wyrok”; — " Nie oddamy Sierpnia”; — " Wesołek”. Wszystkie teksty podpisywał imieniem Marek. W styczniu 2013 r. odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności przez Prezydenta RP.

0 odpowiedzi

0 odpowiedzi

0 odpowiedzi
Ludwik Dorn

Ludwik Dorn o innej książeczce Marka Duszaka, o” Wesołku”, napisał m.in. : „Po trzecie wreszcie trafna była, moim zdaniem, decyzja autora, by bohaterem całości, postacią centralną uczynić sędziego — " wesołka”. Rechot krotochwilnego sędziego, który rozlegał się na sali sądowej słyszymy po dziś dzień i, można powiedzieć, nadal nadaje on ton III Rzeczypospolitej, której ostoją — jak czytamy na gmachu sądów — jest sprawiedliwość. A sprawiedliwość to nie tylko ustawy i procedury. To także ludzie, którzy ją czynią. Niech czytelnik odpowie sam na pytanie na ile dziś jest to sprawiedliwośc wesołków dla wesołków.”

0 odpowiedzi

Podziękowania

Składam podziękowania żonie, córce oraz koledze Tadeuszowi Hawryłkiewiczowi.

Poleć znajomym

Twoi znajomi mogą rozpowszechnić informację o Twojej książce,
bo jest to łatwe a Tobie sprawi przyjemność