Marek

Inne książki tego autora

O autorze

Marian Stanisław Duszak ur. 12.09.1948 r. w Elblągu, nauczyciel historii. 13.grudnia 1981 r. internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie. Po wyjściu kolporter prasy podziemnej. Autor tekstów o tematyce społeczno — politycznej, a zwłaszcza historycznej. Przewodniczący Koła Miejskiego ZChN w latach 1990—1992. Autor książek : — " Czekając na wyrok”; — " Nie oddamy Sierpnia”; — " Wesołek”. Wszystkie teksty podpisywał imieniem Marek. W styczniu 2013 r. odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności przez Prezydenta RP.