E-book
14.7
drukowana A5
42.88
drukowana A5
Kolorowa
65.3
Pakistan. Pierwsze 70 lat

Pakistan. Pierwsze 70 lat


E-book
za 14.7
drukowana A5
za 42.88
drukowana A5
Kolorowa
za 65.3

O książce

Zbiór tekstów dotyczących polityki zagranicznej Pakistanu. Tematyka obejmuje zarówno kwestie czysto polityczne, jak militarne, oraz ekonomiczne. Recenzja wydawnicza prof. dr. hab. Michała Chorośnickiego: Pomysł opublikowania książki stanowiącej zbiór artykułów naukowych dr hab. Aleksandra Głogowskiego jest „na czasie”. W sierpniu 2017 roku upłynęło równe 70 lat od stworzenia Pakistanu, państwa powstałego niemal równolegle z Indiami, po dekolonizacji ważnej części dawnego Imperium Brytyjskiego. Nie ma żadnych wątpliwości, że Pakistan z punktu widzenia strategii regionalnej i globalnej jest ważnym graczem i uczestnikiem polityki światowej. Decyduje o tym jego położenie geopolityczne, położenie między ważnymi sąsiadami, potencjał demograficzny (187 mln w 2015 roku) oraz fakt posiadania w uzbrojeniu broni jądrowej i generalnie silnej armii. W ostatnich latach dodatkowo kraj ten jest postrzegany jako swoiste sanktuarium dla Talibów, islamistów i wszelkich skrajnych ruchów o charakterze terrorystyczno-religijnym. Każdy z 4 sąsiadów Pakistanu (Iran, Afganistan, Chiny i Indie) pozostaje z nim w sporze terytorialnym lub politycznym. Wartość opracowania Autora polega też na tym, że analizuje ważne wydarzenia i przejawy działań politycznych wszystkich sąsiadów. Co więcej ujęto także w pracy aspekt polski w postaci analizy ocen opinii publicznej co do długiego pobytu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie w latach 2003—2014 i aspekt historyczny stosunków Polski z Afganistanem w okresie międzywojennym, jako przyczynach do obecności i działań Polski w całym regionie. Praca składa się z 8 dobrze ze sobą powiązanych treściowo artykułów publikowanych już wcześniej i z 2 opracowań nowych napisanych specjalnie dla opracowania. Są to artykuły o Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie (poz. 4) oraz analiza problemu kryzysu energetycznego w Pakistanie (poz. 5). Praca zawiera też znaczący walor strategiczny, analizuje różne działania w wielu wymiarach i aspektach realizowanych przez Pakistan i jego sąsiadów. Dotyczy to nie tylko warstwy politycznej i militarnej, ale także gospodarczej, szczególnie ważnej w globalizującym się świecie. Układ pracy jest czytelny i dobrze skonstruowany, poszczególne części treściowo „zachodzą na siebie tematycznie. Po wstępie, Autor prezentuje kolejne części pracy. Są to: 1. Konflikt indyjsko-pakistański w perspektywie Kennetha Waltza i Johna Mearskeimera 2. Współpracy z Iranem w dziedzinie technologii nuklearnych 3. Kryzys energetyczny w Pakistanie i próby wyjścia z sytuacji 4. Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie w oczach opinii publicznej 5. Stosunki polsko-afgańskie pod koniec lat dwudziestych XX wieku jako przykład mocarstwowej polityki Polski 6. Chiny — Pakistan — Afganistan. Nowe mocarstwo wobec starych wyzwań 7. Pakistan wobec kwestii afgańskiej — jeszcze główny rozgrywający, niemy świadek czy już ofiara? 8. Pakistan strategia bezpieczeństwa. Artykuły jak zaznaczono, są ze sobą dobrze powiązane tematycznie i poza walorami naukowymi niosą ogromny zasób potrzebnych informacji nie tylko o samym Pakistanie, ale całym niespokojnym politycznie i wojskowo regionie. Stanowi to wielką zaletę pracy. Dobrze stosowane przypisy uzupełniają wywód i go nie zaciemniają, podobnie jak liczne tabele i wykresy będące graficzną ilustracją tekstu. Całość pozytywnej oceny dopełnia obszerna bibliografia, obejmująca prace nowe i najnowsze związane z problematyką. Praca jest starannie napisana i poza normalnymi czynnościami techniczno-wydawniczymi nie wymaga żadnych korekt lub poprawek. Sugerowałbym jednak przeniesienie spisu treści na początek opracowania. Całość stanowi praktyczny dowód kompetencji twórczych i badawczych Autora specjalisty w problematyce, rozpoznawalnego już dobrze wśród autorów zajmujących się podobną problematyką. Biorąc pod uwagę bezsporne, wysokie zalety opracowania, po niezbędnych zabiegach korektorsko-wydawniczych polecam go do wydania książkowego, przewidując znaczący sukces wydawniczy.

Opinie

Ta książka jeszcze nie została oceniona. Zostaw swoją opinię jako pierwszy!

Autor

Aleksander Głogowski
dr hab. Aleksander Głogowski jest adiunktem w Katedrze Strategii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się między innymi w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Pakistanu.

Nad książką pracowali:

prof. dr hab. Michał Chorośnicki
Recenzja wydawnicza
Do dzieła!
Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!