E-book
1.47
Piszę, bo chcę

Piszę, bo chcę

Jak spełnić marzenia o pisaniu? Wybór artykułów


Objętość:
47 str.
ISBN:
978-83-65543-33-2

O książce

„Piszę, bo chcę. Jak zrealizować marzenia o pisaniu” to unikalny wybór artykułów o pokonywaniu blokad twórczych i ćwiczeniu warsztatu pisarskiego. Piszesz do szuflady lub chcesz zacząć pisać? W artykułach znajdziesz podpowiedź, jak zrealizować swoje pisarskie marzenia.

Opinie

dot

totalne lanie wody, czyli bardzo dużo słów opisujacych , znacznie mniej konkretnych wskazówek Nie podoba mi się forma dialogu, wydaje się taki nieco szkolny. Chętnie skorzystam z pomysłów rozwijających wyobrażnię. Ktoś, kto do tej pory niewiele miał do czynienia z pisaniem, niewiele czytał książek - zapewne skorzysta. bardziej wymagający czytelnik poczuje się nieco rozczarowany

22 października 2019, o 18:05

Autor

Krystyna Bezubik
Krystyna Bezubik Doktor literaturoznawstwa, pisarka, trenerka kreatywnego pisania. Pi­sze, bo chce… Zaw­sze chcia­ła. Od kil­ku lat in­spi­ru­je in­nych do pi­sa­nia, pro­wa­dząc warsz­ta­ty i kur­sy pisarskie. Uwa­ża, że pi­sa­nie, twór­czość mo­że być i jest waż­ną czę­ścią ży­cia. Krystyna Bezubik Doktor literaturoznawstwa (studia doktoranckie i obrona w IBL PAN w Warszawie), pisarka, nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem. Publikowała w «Fa-arcie», «Epei», «Zupełnie Innym Świecie»; wydała tomik opowiadań pt. «Podróż» (który obecnie wznowiła dzięki wydawnictwu E-bookowo) i «Piszę, bo chcę. Poradnik kreatywnego pisania». Bywa jurorką w konkursach literackich. Pomaga osobom piszącym w realizacji marzeń, uwalnianiu tekstów z szuflad. Wspiera ich w szukaniu inspiracji, pokonywaniu blokad twórczych, nauce warsztatu pisarskiego i wydawniczego. Pracuje również z początkującymi blogerami, którzy chcą wiedzieć, jak pisać, by inni chcieli czytać.

Nad książką pracowali:

Kasia Znana
Zdjęcia
Korektelka
Korekta
pixabay.com
Źródło ilustracji
Joanna Kijak-Rajca
Autorka zdjęcia na okładce

Inne książki tego autora

Do dzieła!
Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!