ORDYNACJA MYSZKOWSKICH

ORDYNACJA MYSZKOWSKICH

czyli kto miał Chroberz Książ i Szaniec

Historia
Objętość:
133 str.
ISBN:
978-83-8104-906-1

O książce

Książka napisana w formie eseju historycznego stanowi opis dziejów latyfundium Myszkowskich oraz związanych z nim ludzi i miejsc.

Opinie

Ta książka ma nie opinii, po raz pierwszy zostawić swoją opinię!

Autorzy

Robert Zwierzyniecki
Robert Kazimierz Zwierzyniecki
Robert Kazimierz Domagała
Robert Kazimierz Zwierzyniecki urodził się w 1965 r. w Chmielniku. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w ludowym Wojsku Polskim w jednostce wojskowej w Modlinie Twierdzy. Jest twórcą ludowym którego prace dotyczą rysunku, rzeźby, malarstwa oraz literatury. Autorem książek, pt: „Zarys historii wsi Zwierzyniec”(2003), „Dowód osobisty dziadka rezerwisty” (2007), Zarys historii wsi parafii Szaniec”(2014) i „Walki na przyczółku sandomierskim 1944—1945” (2016), Ordynacja Myszkowskich czyli kto miał Chroberz Książ i Szaniec(2017).
Nad książką pracowali:
Albert Zwierzyniecki
Redaktor
Robert Zwierzyniecki
Fotograf