Robert Kazimierz Zwierzyniecki

O autorze

Robert Kazimierz Zwierzyniecki urodził się w 1965 r. w Chmielniku. Zasadniczą służbę wojskową pełnił w ludowym Wojsku Polskim w jednostce wojskowej w Modlinie Twierdzy. Jest twórcą ludowym którego prace dotyczą rysunku, rzeźby, malarstwa oraz literatury. Autorem książek, pt: "Zarys historii wsi Zwierzyniec"(2003), "Dowód osobisty dziadka rezerwisty" (2007), Zarys historii wsi parafii Szaniec"(2014) i "Walki na przyczółku sandomierskim 1944-1945" (2016).