Zarys historii wsi parafii Szaniec

Zarys historii wsi parafii Szaniec

Esej historyczny

ISBN:
978-83-8104-498-1

O książce

Książka napisana w formie eseju historycznego stanowi opis dziejów wsi wchodzących w skład parafii Szaniec, opisując ich historię od powstania do chwili obecnej.

Opinie

Autor

Robert Kazimierz Zwierzyniecki
Robert Kazimierz Zwierzyniecki urodził się w 1965 r. w Chmielniku. Służbę wojskową pełnił w ludowym Wojsku Polskim w jednostce wojskowej w Modlinie Twierdzy. Ponieważ całe swoje życie związany jest z ziemią kielecką jako posjonat dziejów tzw. Małej Ojczyzny, opracował niniejszy esej historyczny dotyczący dziejów wsi parafii Szaniec.

Do dzieła!

Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!