Zarys historii wsi parafii Szaniec

Zarys historii wsi parafii Szaniec

Esej historyczny

ISBN:
978-83-8104-498-1

O książce

Książka napisana w formie eseju historycznego stanowi opis dziejów wsi wchodzących w skład parafii Szaniec, opisując ich historię od powstania do chwili obecnej.

Opinie

Ta książka ma nie opinii, po raz pierwszy zostawić swoją opinię!

Autor

Robert Kazimierz Zwierzyniecki
Robert Kazimierz Zwierzyniecki urodził się w 1965 r. w Chmielniku. Służbę wojskową pełnił w ludowym Wojsku Polskim w jednostce wojskowej w Modlinie Twierdzy. Ponieważ całe swoje życie związany jest z ziemią kielecką jako posjonat dziejów tzw. Małej Ojczyzny, opracował niniejszy esej historyczny dotyczący dziejów wsi parafii Szaniec.