Notatki z wiecznej migracji

Notatki z wiecznej migracji

Szkice i podróże w Sacrum : Profanum


Objętość:
510 str.
ISBN:
978-83-8104-285-7

O książce

Widzem, co zaklina niebiosa przyjemnością i tańczy podług tonu piekieł, raz zrodzony aby dać świadectwo, potem — wystarczy zniknąć ze sceny — gdzież jest różnica? Nie mam szacunku dla cyfr jak pieczęci, Ci z mojej zgrai z nieskończonego wdzięku gwiezdnych światów. Kto jeszcze odważy się przyjąć podarki Empyreum, co odnajdując godność żeby być człowieczym, w tym żałosnym teatrze co zapomina się w wiecznym pośpiechu?

Opinie

Autor

Odwiedź nas, odbierz o mówiąca głowo, tam Saturn, tyś jego, Duchu pośród głosu, zawsze mierząc swą sztukę naprzód, Saturn którego pierwszy poddany anioł działa ciągle władzę. Lampa Ziemi, przez władzę ją obejmij, inwokuj i czytaj ją: Moc-Życie.
Nad książką pracowali:
Virus Vedika
Ilustracje