O autorze

Kruk żerujący na padlinie starożytności, co wtłacza w umarłe tradycje własną krew, ożywiając niebiosa z dawna zapomniane, co żyją własnym świętym duchem i Boskim ogniem.