Piotr zadrżał

Piotr zadrżał

1984-1986


O książce

Wiersze z lat 80. autora, którego twórczość nazwana została kiedyś „poezją rozdarcia posierpniowego”… „Skarga zawdzięcza Nowej Fali odwagę zauważania problemów teraźniejszości i subiektywny charakter tych spostrzeżeń, a więc swoistą, poetycką optykę. Zaduma Skargi nad „prawdziwą współczesnością” doprowadza do pesymizmu, a jednocześnie do toczącej się w jego poezji walki z niemocą. Podmiot liryczny uświadamia sobie małość jednostkowego istnienia, znikomość jego znaczenia i możliwości w obliczu determinacji politycznej i społecznej, osaczenia klęską ekologiczną, której poetycką zapowiedzią są wspomniane płaszczyzny pustych placów. Kontestacja mogłaby doprowadzić do XX-wiecznej wersji dekadentyzmu lub do historiozoficznych uwikłań… I wtedy Skarga uzyskałby uniwersalny wymiar swej liryki, ale chyba zniszczyłby odrębność swych wierszy, odrębność tematyczną” /H. Oleschko, A.Paluszkiewicz/.

Opinie

Ta książka ma nie opinii, po raz pierwszy zostawić swoją opinię!

Autor

Alek Skarga
Alek Skarga
Alek Skarga rocznik 1958; urodzony w Dębicy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; debiutował w czasie studiów publikując swoje wiersze w Zeszytach Naukowych Koła Polonistów UJ redagowanych pod patronatem prof. Jana Błońskiego; niezależną poezję tworzy od szkolnych lat; wiersze łączy z poetyckimi fotografiami, które sam wykonuje.